Ubezpieczenie OC – Poradnik

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Ubezpieczenie OC – poradnik najlepszego OC

Wydawać by się mogło, że na temat OC wszystko już zostało powiedziane. Bo faktycznie – co to za filozofia? Masz samochód – musisz go ubezpieczyć. Z pewnością wiesz także o tym, że za OC nie ma sensu przepłacać, ale czy ktoś wytłumaczył Ci dlaczego? Jeżeli nie – przeczytaj koniecznie ten poradnik. Poznasz tutaj wszystkie aspekty dobrego OC.

Kup polisę OC, a nie zapłacisz za spowodowaną przez siebie szkodę komunikacyjną

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, po wyrządzeniu szkody innemu użytkownikowi ruchu lub zniszczeniu jego mienia, staje się cywilnie odpowiedzialny za swój czyn. Często wysokość strat jest tak duża, że nie byłby on w stanie wypłacić odszkodowania z własnej kieszeni. Dlatego właśnie pomaga mu wybrany wcześniej ubezpieczyciel, zaspakajając wszelkie finansowe roszczenia poszkodowanego.

Twoje ubezpieczenie OC działa nie tylko podczas ruchu pojazdu

Ochrona obejmuje wszelkie zdarzenia podczas poruszania się po drodze oraz w czasie wsiadania, wysiadania, załadunku, rozładunku, postoju i garażowania.

OC ma bardzo szeroki zasięg terytorialny

Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC działa w przypadku zdarzenia powstałego na terytorium Polski oraz państw Porozumienia Wielostronnego (kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii).

Poszkodowany przez Ciebie użytkownik drogi ma zapewnione te same sumy gwarancyjne

Wysokość sum gwarancyjnych (czyli górne granice, do których zakład ubezpieczeń pokryje koszty) jest regulowana ustawą z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wynosi 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1mln euro przy szkodzie w mieniu (na jedno zdarzenie).

Nie kupuj drogiej polisy OC, bo to mija się z celem

Do Twoich obowiązków należy wyłącznie zakup polisy. Szukaj takiej, za którą zapłacisz jak najmniej. Nie musisz martwić się tym, że poszkodowana przez Ciebie osoba otrzyma później mniejsze świadczenie. Oprócz wspomnianych stałych sum gwarancyjnych ma ona zapewnione takie same warunki likwidacji szkody. Wszystkie kwestie z nimi związane są ściśle wyznaczone przez ustawodawcę i każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi się do nich dostosować. Wartość kwoty jaką zapłaciłeś za polisę OC nie będzie więc miała żadnego znaczenia.

Ubezpieczasz pojazd a nie siebie

Obowiązek zakupu polisy ciąży na każdym posiadaczu pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji w Polsce, ale warto zauważyć, że ubezpieczenie OC jest ściśle związane z pojazdem, a nie właścicielem. W związku z tym, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie bez względu na kierującego autem podczas zdarzenia.

Po kupnie samochodu nie czekaj z ubezpieczeniem OC do ostatniej chwili

Nowy samochód trzeba ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji. Dotyczy to także wszystkich pojazdów sprowadzanych, bądź zakupionych bez ważnego ubezpieczenia.

W przypadku zakupu samochodu używanego prawdopodobnie otrzymasz polisę zbywcy. Należy jednak sprawdzić do kiedy ona obowiązuje i skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym jak najszybciej. Może się bowiem okazać, że do obecnego ubezpieczenia trzeba będzie dopłacić (przeliczenie składki z uwzględnieniem nowego właściciela) lub że poprzedni właściciel przekazał Ci polisę OC z opłaconą tylko pierwszą ratą. Wtedy pozostałe należności będziesz musiał pokryć sam.
Jeżeli nie chcesz korzystać z polisy zbywcy, pisemnie wypowiedz umowę i wykup nową w innym towarzystwie.

Więcej na temat wypowiedzeń znajdziesz na stronie http://wypowiadamoc.pl/

Polisę OC krótkoterminową kupisz tylko w określonych sytuacjach

Umowę OC zawiera się na 12 miesięcy. Jeżeli nie wypowiesz jej najpóźniej dzień przed końcem obecnego okresu obowiązywania, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok.
Polisy krótkoterminowe (na 30 dni) wykupuje się tylko w przypadku samochodów zarejestrowanych czasowo lub za granicą (gdy pojazd porusza się po Polsce bez ważnej Zielonej Karty), wolnobieżnych i historycznych.
Możesz nabyć taką polisę również wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w sprzedaży pojazdów.

Sytuacje, w których zapłacisz za szkodę z własnej kieszeni (regres)

Towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze wypłaca poszkodowanemu należną sumę. Jednak w niektórych sytuacjach może zwrócić się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Stanie się tak w przypadku szkody spowodowanej:
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (narkotyki),
wskutek umyślnego działania,
w wyniku popełnienia przestępstwa (np. kradzież samochodu),
bez posiadania wymaganych uprawnień do kierowania pojazdu,
po ucieczce z miejsca zdarzenia.

Nie masz OC? Grozi Ci nie tylko mandat, ale też kara z UFG

Bez ważnej polisy ubezpieczeniowej narażasz się nie tylko na zapłatę mandatu i odholowanie samochodu na parking strzeżony. Dodatkowo otrzymasz wysoką karę z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) – wysokość opłat karnych znajdziesz na stronie UFG (https://www.ufg.pl/web/guest/oplaty-karne).
Największym obciążeniem może okazać się jednak obowiązek zwrotu poniesionych przez UFG kosztów na wypłatę odszkodowania dla pokrzywdzonego przez Ciebie kierowcę.

Dodaj komentarz