MTU OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

MTU – OC AC ASS

Towarzystwo MTU jest najmłodszym ubezpieczycielem w Grupie Ergo Hestia, działającym na polskim rynku od 2002 roku. MTU powstało z myślą o dotarciu, przede wszystkim, do mieszkańców małych miast oraz wsi. Dla właścicieli pojazdów z niewielkich miejscowości towarzystwo to proponuje bardzo korzystne umowy ubezpieczenia.

MTU należy do Grupy Ergo jednego z największych ubezpieczycieli na rynku niemieckim, który w całej Europie obsługuje 30 milionów klientów, a jego inwestycje wynoszą 87 miliardów euro.

Towarzystwo zajmuje się ubezpieczeniami domów, samochodów oraz sprzedażą polis dodatkowych jak np.: OC rolnika, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw, czy agrocasco, czyli polisę, która zabezpiecza wolnobieżne pojazdy rolnicze.

MTU OC

Polisa odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacz, że każdy właściciela posiadający zarejestrowany pojazd osobowy musi mieć zakupione OC. Taki obowiązek nakłada ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane z tą ochroną, od procedur jej zawarcia, aż na rozwiązaniu kończąc. Ustala również górną granicę odpowiedzialności towarzystwa, która są sumy gwarancyjne, obecnie wynoszące:

  • 1 000 000 € w przypadku szkód na mieniu
  • 5 000 000 € w przypadku szkód na osobie

 

Ubezpieczenie OC ubezpiecza kierowcę przed ponoszeniem konsekwencji finansowych, wynikających ze spowodowanej szkody. Kiedy ubezpieczony spowoduje wypadek lub kolizję polisa OC zapewnia przeniesienie odpowiedzialności ze sprawcy na towarzystwo, w którym zostało zawarte ubezpieczenia. To ubezpieczyciel zajmuje się wtedy wypłatą należnego odszkodowania zarówno osobom, które odniosły uszczerbek na zdrowiu, jak i tym, których mienie zostało uszkodzone.

Towarzystwo MTU oferuje również możliwość obniżenia ceny ubezpieczenia poprzez uzyskanie zniżek za bezszkodową jazdę. Za każdy rok bez spowodowania zdarzenia na drodze kierowca otrzyma 10% ulgi, a maksymalnie może uzyskać 60%. W przypadku spowodowania szkody MTU zabiera 20% wypracowany zniżek.

MTU AC

Ubezpieczenie autocasco w towarzystwie MTU, tak jak w przypadku również innych towarzystw, jest polisą nieobowiązkową, a to oznacza, że nikt nie ma obowiązku jej posiadania. To właściciel pojazdu sam decyduje, czy chce zabezpieczyć swój pojazd, czy też nie. W towarzystwie MTU do wyboru są dwa warianty pakietów:

  • Mini casco, będące ubezpieczeniem zapewniającym wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, czyli takiej, której koszt naprawy przekraczałby 70% wartości chronionego pojazdu. Opcja ta obejmuje również kradzież.
  • Maxi casco, które z kolei zapewnia kompletną ochronę pojazdu, nie tylko przy jego staracie w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej, ale także uszkodzeń częściowych, takich jak stłuczki, kolizje, czy zarysowania lakieru.

 

Oferta AC jest bardzo elastyczna, dlatego też klient w pewnym zakresie może ją dowolnie modyfikować i zmieniać poszczególne parametry. Ustalać można udział własny w szkodzie, amortyzację części, wariant naprawy (którym może być bezgotówkowe rozliczenie w warsztacie lub sporządzenie kosztorysu przez rzeczoznawcę), czy tez redukcję sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

W trakcie wyboru oferty klient ma również możliwość dobrania dodatkowych polis, które dodatkowo wzbogacą ofertę. Kupno kilu ubezpieczeń jednocześnie oznaczać będzie niższą cenę za pakiet, niż za zsumowanie każdej polisy z osobna.

Dodaj komentarz