Ergo Hestia OC AC ASS

[Głosów:7    Średnia:2.7/5]

Ergo Hestia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oferowane przez towarzystwo Ergo Hestia jest całkowicie zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenia. Ustawa ta nakłada na każdego kierowcę obowiązek posiadania obowiązkowego OC, które musi posiadać każdy właściciela zarejestrowanego pojazdu. Polisa ta chroni kierującego pojazdem przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowania szkody na drodze, niezależnie od tego czy jest ona na mieniu,czy na osobie.

 

Ustalone przez ustawę sumy gwarancyjne, będące górną granicą odpowiedzialności towarzystwa, wynoszą odpowiednio:

  • 5 mln € przy szkodach na osobach,
  • 1 mln € przy szkodach na mieniu,

 

Kwoty te odnoszą się do jednego zdarzenia drogowego, wypadku lub kolizji, bez względy na ilość poszkodowanych.

 

Dla swoich klientów towarzystwo Ergo Hestia proponuje nawet 60% zniżki, które można uzyskać za odpowiednią ilość lat bezszkodowej jazdy. W przypadku, gdy okres poruszania się pojazdem jest mniejszy niż 3 lata, ubezpieczyciel nalicza za każdy rok 5% zniżki, jeśli więcej – 10%. Za każdą szkodę są jednak ulgi obniżane. W przypadku posiadania maksymalnych ulg i spowodowania 1 szkody, odjęte zostanie 10% zniżki, jednak już w przypadku gdy kierowca wypracował sobie 50% zniżki, odjętych za szkodę zostanie 20%, jak w każdym kolejnym przypadku.

 

 

Ergo Hestia AC

Ubezpieczenie autocasco zapewnia pełną ochronę pojazdu zarówno nadwozia, jak i wyposażenia standardowego. Możliwe jest także ubezpieczenie dodatkowych akcesoriów dokupionych i zamontowanych już po kupnie pojazdu, pod warunkiem, że zostaną one zgłoszone podczas składania wniosku.

 

Ubezpieczenie AC obejmuje ochronę od wszelkich ryzyk, czyli zdarzeń losowych, na które właściciel pojazdu nie ma wpływu. Odszkodowanie jest wypłacane zarówno po nieumyślnym uszkodzeniu pojazdu, np. przy spowodowaniu szkody, jak i po wystąpieniu uszkodzeń samochodu na skutek aktów wandalizmu oraz działania pogody (np. grad).

 

Do wyboru jest również opcja naprawy pojazdu po szkodzie. Towarzystwo Ergo Hestia proponuje dla swoich klientów 3 warianty: kosztorysowy i 2 serwisowe: w sieci partnerskiej lub ASO. W przypadku wyboru kosztorysu, odszkodowanie będzie ustalane na podstawie oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela i wykonania kosztorysu. W przypadku decyzji o wyborze wariantu serwisowego, pojazd naprawiany będzie odpowiedni w warsztacie współpracującym z Ergo Hestią, przy użyciu części alternatywnych lub ASO, przy użyciu części oryginalnych. Możliwość wyboru spośród opcji, zależy również od wieku pojazdu.

 

Polisa ta chroni pojazd na terenie Polski oraz Europy z wyłączeniem kilku państw byłego ZSRR, a umowę tę zawiera się na okres 1 roku.

 

 

Ergo Hestia ASS

Assistance, czyli pomoc na drodze, jest ubezpieczeniem, które w Ergo Hestii dostępne jest w 4 wariantach: Mini, Standard, Premium i Prestiż. W zależności od tego, co najbardziej interesuje klienta, można dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia. Każda wersja zawiera jednak opcję udzielania pomocy i informacji za pośrednictwem infolinii towarzystwa.

 

Wariant Mini jest najbardziej podstawowym i ogranicza się jest do pomocy w postaci holowania po zderzeniu z innym pojazdem. Wariant Standard z kolei oprócz holowania po zderzeniu zapewnia również pomoc w razie wypadku, działania osób trzecich, awarii pojazdu, pożaru, wybuchu i kradzieży. Zapewnione zostaje dostarczenie paliwa, na prawa na miejscu zdarzenia oraz pojazd zastępczy po kradzieży pojazdu do 2 dni. Kolejny wariant – Premium poszerza ofertę Standard o zamiennego kierowcę, pojazd zastępczy po wypadku i kradzieży pojazdu, zakwaterowanie podróżnych, gdy uszkodzony samochód nie może zostać szybko naprawiony. Ostatnia opcja Prestiż zapewnia dodatkowo pojazd zastępczy po awarii lub unieruchomieniu pojazdu, możliwość kontynuacji podróży po uszkodzeniu pojazdu, odbiór i dostarczenie pojazdy po naprawie, złomowanie i opiekę psychologa po traumatycznych przeżyciach do 5 wizyt oraz zapewnienie parkingu strzeżonego do limitu 300 zł.

Dodaj komentarz