Gothaer – OC AC ASSISTANCE

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Gothaer

Dawniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dziś: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., to firma znana zarówno na rynku produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Obecna działalność spółki opiera się na 20-letnim doświadczeniu PTU w Polsce i wiedzy Grupy Gothaer, zdobytej głównie na rynku niemieckim.

Od przekształcenia firmy trwa ciągły etap zmian, mających na celu polepszenie obsługi Klienta. Zmienił się także wygląd placówek stacjonarnych, ozdobionych nowymi szyldami. Zmiany nastąpiły nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz towarzystwa. Oferta zakładu ubezpieczeń stała się przede wszystkim bardziej dostępna i czytelna. Wprowadzono pilotażowy program polis on-line, gdzie na początek „wystartowano” z ochroną domu, mieszkania i wyjazdów turystycznych.

Najlepszymi dowodami na to, że towarzystwo Gothaer bardziej „wyczuliło” się na potrzeby klientów są liczne nagrody za prowadzoną działalność, np. zajęcie trzeciego miejsca w rankingu najlepszych pakietów OC na rynku (według Polskiej Izby Motoryzacji) za 2012 rok, a najświeższą nagrodą dla firmy – przyznanie jej przez Redakcję Home&Market Orderu Finansowy za produkt Gothaer Truck Assistance.

OC w Gothaer

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych lub podlegających rejestracji w Polsce. Takie postanowienie wynika z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym, zarówno ubezpieczony jak i ubezpieczyciel muszą ściśle przestrzegać praw zawartych w ustawie.

Zakup polisy OC zwalnia jej posiadacza z finansowej odpowiedzialności za szkodę związaną z ruchem pojazdu, wyrządzoną osobom trzecim. Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer przejmuje roszczenia poszkodowanych w związku ze szkodą w mieniu, jak i na osobie.

Gdzie obowiązuje OC

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz na terenie Norwegii, Lichtenstein, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Andory i Serbii.

Okres obowiązywania umowy

Standardowo, towarzystwo Gothaer chroni ubezpieczonego kierowcę przez okres 12 miesięcy. Istnieje również możliwość zawarcia umowy na krótszy okres (w wyjątkowych sytuacjach).

Suma ubezpieczenia w OC

Górne granice odpowiedzialności ubezpieczyciela wyznaczone są przez ustawę i wynoszą obecnie:

5 mln euro przy szkodzie na osobie (dla jednego zdarzenia)
1 mln euro za szkody na mieniu

Dodatkowe ubezpieczenia w cenie OC oraz promocyjne zniżki

Zawierając umowę OC w towarzystwie Gothaer można otrzymać dodatkową ochronę (bez dopłat) w postaci:
ubezpieczenia assistance podstawowego, gwarantującego holowanie pojazdu osobowego i ciężarowego do 3,5 tony oraz przyczepy lekkiej i kempingowej po wypadku (zarówno ubezpieczonego jak i poszkodowanego), naprawę na miejscu i pomoc informacyjną,
dodatkowe zniżki, np. przy samochodach do 8 lat, rabat na AC w pakiecie, do 30% po pierwszym roku bezszkodowym, bonusy honorowe za bezszkodową jazdę.

Autocasco w Gothaer

W towarzystwie Gothaer istnieje możliwość indywidualnego skonstruowania ochrony autocasco tak, aby spełniała ona wszystkie potrzeby klienta. Całą ofertę przygotowano z myślą o wymagających właścicielach pojazdów i ich rosnących oczekiwaniach. Nie zapomniano przy tym o ważnym dla każdego aspekcie – konkurencyjnej cenie polisy.

Jakie pojazdy podlegają ochronie w Gothaer

Wiek pojazdu ubezpieczonego z tytułu AC w Gothaer nie może przekroczyć 13 lat. Wyjątek stanowi kontynuacja polisy autocasco w tym towarzystwie (na ten sam pojazd).
Ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno samochody zarejestrowane i dopuszczone do ruchu w Polsce, jak również pojazdy niepodlegające rejestracji, wolnobieżne. Istnieje możliwość zaznaczenia w umowie dokładnej wartości rynkowej elementów dodatkowych pojazdu.

Zakres ubezpieczenia AC

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. podzieliło zakres ochrony na:

Zakres pełny dla szkód powstałych w wyniku:
– zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotami, zwierzętami i osobami będącymi poza pojazdem,
– działania sił przyrody,
– uszkodzenia przez osoby trzecie,
– pożaru i wybuchu,
– przewożenia osób wymagających pilnej pomocy medycznej,
– działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
– kradzieży pojazdu lub jego elementów.

Zakres ograniczony nie obejmuje odpowiedzialności za kradzież pojazdu oraz jego części, bezprawny zabór lub krótkotrwałe użycie.

Gdzie działa ochrona AC

Autocasco zakupione w Gothaer TU S.A jest aktywne na terenie Polski i Europy, z częściowym wyłączeniem wybranych szkód powstałych Republice Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Ograniczenia te można znieść podczas zakupu polisy.

Na jaki okres zawiera się umowę

Ubezpieczenie AC można nabyć z ochroną 12 miesięczną (zakres pełny) oraz od 2 do 12-miesięczną (zakres ograniczony).

Sposoby likwidacji szkody częściowej
W towarzystwie Gothaer klient wybiera jeden z dwóch wariantów likwidacji szkody:
Serwis – naprawy pojazdu dokonuje się w autoryzowanym warsztacie, z użyciem części oryginalnych i zamiennych (sygnowanych logiem producenta)
Kosztorys – Gothaer wypłaca gotówkę przeznaczoną na likwidację szkody po sporządzeniu kosztorysu
Wybrany wariant likwidacji szkody powinien pokrywać się z określonym przez ubezpieczyciela wiekiem pojazdu. Wariant kosztorys poleca się właścicielom pojazdów powyżej 3 lat, natomiast serwis – dla samochodów do 3 lat. Starsze auta (do 13 lat) mogą zostać objęte ochroną AC z likwidacją szkody serwisową, pod warunkiem dokupienia zniesienia amortyzacji części.
Zakres AC rozszerzony

Opłacenie dodatkowej składki upoważnia do zwiększenia zakresu odpowiedzialności towarzystwa Gothaer na:
– zniesienie udziału własnego w szkodzie,
– zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia,
– zniesienie amortyzacji,
– objęcie ubezpieczeniem szkód powstałych po przywłaszczeniu pojazdu wynajmowanego zarobkowo,
– opcję „utraty kluczyków” (jeżeli ubezpieczony straci kluczyki lub inne sterowniki, towarzystwo Gothaer pokryje koszty związane z wymianą zamków i innych urządzeń, które zabezpieczają pojazd przed kradzieżą),
– opcję „szkody drobnej” – podczas kontynuacji AC w Gothaer TU S.A. nie zostanie naliczona zwyżka za szkodę likwidowaną jako „szkoda drobna” (tylko dla jednego zdarzenia w czasie trwania umowy),
– opcję „gwarantowanej sumy ubezpieczenia” (wartość pojazdu będzie taka sama przez cały okres ubezpieczenia pod warunkiem, że pojazd ma mniej niż 10 lat, polisa została zakupiona w wariancie Serwis z opcją zniesienia redukcji sumy ubezpieczenia.

Zniżki i rabaty za zakup polisy AC w Gothaer TU S.A.

Towarzystwo Gothaer zachęca klientów do skorzystania z oferty, proponując dodatkowe bonusy w postaci:
zniżek:
– za wiek posiadacza pojazdu (powyżej 36 lat)
– do 30% po pierwszym roku bezszkodowym,
– do 25% przy samochodach do 8 lat,
– do 20% przy pojazdach powyżej 8 lat,
– do 20% za lojalność dla długoletnich klientów,
darmowej pomocy drogowej Assistance Podstawowy z holowaniem po wypadku, naprawą na miejscu i pomocą informacyjną

Assistance w Gothaer

Podróż samochodem powinna być przyjemnością. Aby zapewnić sobie komfort jazdy nie wystarczy kupno samochodu o wysokim standardzie wyposażenia. Warto pomyśleć także o zapewnieniu sobie takiej ochrony ubezpieczeniowej, dzięki której nie zaskoczy nas żadne nieprzewidziane zdarzenie na drodze. Z assistance w Gothaer nagłe unieruchomienie pojazdu nie będzie już problemem, ponieważ towarzystwo gwarantuje pomoc przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Assistance Podstawowy

Ochrona ubezpieczeniowa jest ściśle połączona z zakupem polisy OC i /lub AC. Produkt nie podlega opłacie (jest dodawany gratis do umowy).

Assistance Podstawowy obejmuje terytorium Polski i Europy z zastrzeżeniem obszaru:
– Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii – nie dotyczy ich wysp,
– Francji – bez przynależących wysp i terytoriów zamorskich,
– Rosji i Turcji – działa tylko w części europejskiej

Oferta skierowana jest do właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce:
– osobowych i ciężarowych do 3,5 tony,
– samochodów kempingowych,
– przyczep lekkich (do 750 kg) – bez usługi pomocy dla zwierząt i pojazdu zastępczego,
– przyczep kempingowych – bez usługi z pojazdem zastępczym,
– motocykli (z wyłączeniem skuterów i motorowerów i bez usługi pomocy dla zwierząt)

W ramach ochrony ubezpieczeniowej otrzymamy:
– holowanie pojazdu – limit: Polska do 135 km od miejsca zdarzenia, Europa: 75 km,
– naprawę na miejscu – limit 400 złotych,
– pojazd zastępczy (pokrycie kosztów wynajmu: jeden dzień, jedno zdarzenie, tylko w Polsce),
– pomoc dla zwierząt – tylko Polska, przewóz do najbliższej lecznicy lub wskazanego miejsca, leczenie: pod warunkiem przewiezienia do kliniki przez Centrum Alarmowe ubezpieczyciela, z limitem do 1000 złotych na jedno zdarzenie, opieka do 7 dni, utylizacja zwłok

Assistance plus

Usługa Asisstance plus świadczona jest w takim samym zakresie terytorialnym jak Assistance Podstawowy i obejmuje takie same pojazdy.

Dodatkowo, warto zapoznać się z tabelą zamieszczoną w OWU Auto Assistance Plus Gothaer, gdzie podano dokładny przedział terytorialny, uzależniony od wybranych usług i świadczeń.

Ochrona ubezpieczeniowa zależy od wybranego wariantu i rodzaju świadczenia. Najczęściej pomoc udzielana jest po: awarii, wypadku, kradzieży, nieszczęśliwym wypadku i nagłym zachorowaniu. Umowę zawiera się w wersji:
– Standard
– Lux
– Flota

Wszystkie wersje obejmują pomoc:

informacyjną,
techniczną: naprawę na miejscu, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie parkingu, dostarczenie części zamiennych, złomowanie pojazdu,
pomoc w podróży: kontynuację podróży, zakwaterowanie, wynajem pojazdu zastępczego z dostarczeniem i odbiorem, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc administracyjną, pomoc tłumacza,
pomoc dla zwierząt: przewóz zwierzęcia, leczenie, opiekę nad zwierzęciem, utylizację zwłok,
pomoc medyczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: transport medyczny, powrót ubezpieczonych pasażerów pojazdu, pomoc psychologa, natychmiastową wizytę lekarza i opiekę, transport medyczny ze szpitala, opiekę pielęgniarki,
pomoc medyczną za granicą: hospitalizację, pomoc informacyjną, powrót pasażerów, przewóz medyczny, zapewnienie kierowcy zastępczego, odwiezienie dzieci, dostawę leków, natychmiastową wizytę lekarza, natychmiastową opiekę pielegniarską, transport zwłok,
pomoc finansową i prawną: pożyczkę, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika i kaucję za areszt

Każda z wersji pomocy drogowej Assistance Plus ma określony w OWU zakres terytorialny, limit kwotowy, limit odległości od domu i od miejsca zdarzenia.

W wersji STANDARD i LUX umowę zawiera się na okres:
– Wariant Polska i Europa – 12 miesięcy,
– Wariant Krótkoterminowy – 30 dni.
W wersji FLOTA -12 miesięcy bez względu na wariant.

Dodaj komentarz