Warta OC AC Assistance

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta działa na polskim rynku od 1920 roku i jest jedną z najstarszych i największych firm. Obecnie jest częścią niemieckiej grupy Talanx oraz japońskiej grupy Meiji Yasuda, a w 2012 roku połączyła się z towarzystwem HDI Asekuracja. Obaj udziałowcy Warty to towarzystwa duże i znane. Tanlax jest trzecim co do wielkości ubezpieczycielem w Niemczech, a obecnie posiada swoje oddziały w 150 krajach na świecie. Posiada również 50% udziałów towarzystwie ubezpieczeniowym EUROPA S.A. Z kolei firma Meiji Yasuda, jedna z najstarszych i największych firm w Japonii, z siedzibą w Tokio, będąca połączeniem towarzystwa Meiji Life oraz Yasuda Life.

Warta OC

Ubezpieczenie OC w Warcie, jak i w każdym innym towarzystwie w Polsce, jest regulowane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wszystkie polisy odpowiedzialności cywilnej spełniają wytyczne ustawy, jednak w towarzystwie Warta jest możliwość wyboru jednego z dwóch rodzajów polisy. Jest to dokładnie OC Komfort i OC Szybka Wypłata. Różnią się one tym, że w przypadku, gdy ubezpieczonemu ktoś spowoduje szkodę, posiadając zakupione ubezpieczenie OC Szybka Wypłata można pojazd naprawić przez towarzystwo Warta, które później odzyska wypłacone odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy. Podstawowy zakres jaki zapewnia każde OC zostaje jednak niezmienne. Sumy gwarancyjne, określające granice odpowiedzialności towarzystwa wynoszą:
1 000 000 € za szkody na mieniu
5 000 000 € za szkody na osobach

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę dla właściciela pojazdu mechanicznego, przed ponoszeniem finansowych konsekwencji za spowodowanie wypadku. W razie takiego zdarzenia, za wypłatę należnej rekompensaty dla każdego poszkodowanego będzie odpowiadać już ubezpieczyciel.

Kierowcy doświadczeni, którzy od kilku lat poruszają się po drogach bezszkodowo, mogą uzyskać zniżki, dzięki którym składka za polisę OC może być bardzo korzystna. Pod uwagę brane są ulgi z poprzedniej polisy lub udokumentowane lata bezszkodowego ubezpieczenia.

Warta AC

Ubezpieczenie autocasco, w przeciwieństwie do OC, nie jest polisą obowiązkową dla każdego posiadacza zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Dlatego też każdy kierowca może wybrać dowolną ofertę, dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań. W przypadku AC nie ma jednego dokumentu, który określałby wszelkie zasady na jakich proponowane są ubezpieczenia nieobowiązkowe, dlatego też dokumentem takim, w każdym towarzystwie są ogólne warunki ubezpieczenia, przygotowywane dla każdego rodzaju polisy z osobna. To właśnie OWU zawiera wszelkie ustalenia dotyczące tego na jakich zasadach i warunkach będzie proponowana polisa. Towarzystwo Warta proponuje dwa warianty: AC Standard i AC Komfort. Oba ubezpieczenia zapewniają ochronę przed wypadkami i działaniami żywiołów, a także brak określonej minimalnej wartości szkody. Ochrona obejmuje również ochronę przed dewastacją oraz kradzieżą.

Autocasco Standard oprócz podstawowego zakresu posiada dodatkowo możliwość opcjonalnego wzbogacenia polisy poprzez wykupienie redukcyjnej sumy ubezpieczenia, naprawianie pojazdu bez potrącania amortyzacji części, obliczanie stawek za robociznę na podstawie stawek autoryzowanych stacji obsługi oraz zakupienie ubezpieczenia bez udziału własnego.

Wariant Autocasco Komfort, posiada wszystko to, co zapewnione jest w wersji Standard, a dodatkowo posiada stałą sumę ubezpieczenia, nie zmieniającą się w ciągu roku, trzyletnią gwarancję wyliczenia odszkodowania według faktur dla salonowych pojazdów, ubezpieczenie bagażu oraz assistance w wariancie Złotym.

Dodaj komentarz