Allianz OC / AC ASS

[Głosów:4    Średnia:3/5]

Allianz OC

Towarzystwo Allianz, tak samo jak inni ubezpieczyciela muszą przestrzegać wszelkich zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie ma od tych wytycznych wyjątków. Allianz proponuje dla swoich klientów obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej, która w razie spowodowania szkody przeniesie odpowiedzialność finansową za zniszczenia ze sprawcy, na ubezpieczyciela. Ustawa ustala również wysokość sum gwarancyjnych, czyli górnej granicy odpowiedzialności każdego towarzystwa w odniesieniu do jednej kolizji lub wypadku. Obecnie kwoty te ustalone są na następującym poziomie:
szkody na mieniu – 1 mln euro
szkody na osobach – 5 mln euro
Allianz może zaproponować swoim klientom obniżenie kwoty składki ubezpieczeniowej nawet o 60%, jeśli klient jest w stanie udokumentować, że w ciągu ostatnich 8 lat nie spowodował żadnej szkody. Na dodatkową obniżkę cen można liczyć również przy kontynuowaniu ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy posiadało się w poprzednim roku ochronę OC w Allianz, czy zamierza się kontynuować ubezpieczeni przejęte wraz z nowym samochodem. Dodatkowym atutem jest dodanie do podstawowego ubezpieczenia dodatkowej polisy Mini Car Assistance, czyli pomocy w podróży.

Allianz AC

Autocasco w towarzystwie Allianz to kompleksowa ochrona całego pojazdu, zarówno karoserii, jak i wyposażenia chroniąca przed jego uszkodzeniem lub utratą wskutek zdarzeń losowych, działania żywiołów, czy aktów wandalizmu. W ramach pakietu jest zagwarantowana dodatkowa pomoc assistance w wersji Standardowej oraz porada prawnika. Oferowana ochrona działa zarówno na terenie Polski jak i Europy, a do wyboru klienta jest opcja naprawy pojazdu po szkodzie z dwóch opcji: bezgotówkowo w warsztacie oraz poprzez kosztorys i wypłacenie odszkodowania przed rozpoczęciem naprawy. Dużą zaletą jest możliwość zakupienia AC z opcją stałej sumy ubezpieczenia co oznacza, że przez całą długość trwania umowy w razie wystąpienia szkody całkowitej pod uwagę do wypłaty odszkodowania, będzie brana pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy. W towarzystwie Allianz istnieje również możliwość dokładnego regulowania udziału własnego w szkodzie, który może sięgać nawet 70%. Jednak niezależnie od wybranej opcji, w przypadku kradzieży ubezpieczyciel zawsze gwarantuje wypłatę 100% wartości samochodu z uwzględnieniem zapisów umowy. Istotną sprawą jest konieczność wcześniejszego zgłoszenia niestandardowego wyposażenia, które również ma zostać objęte ochrona. Ponadto za dodatkową opłatą istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia szyb, co pozwoli na ochronę zniżek z AC w przypadku uszkodzenia jedynie szyb w pojeździe.

Allianz ASS

Firma Allianz posiada również w swojej ofercie dodatkową ochronę w postaci polis assistance. Każdy klient może wybierać pośród trzech wariantów tego ubezpieczenia, oczywiście nie wliczając podstawowej wersji dołączanej bezpłatnie do każdej polis OC.

W ramach ubezpieczenia Car Assistance Standard, które jest dodawana bezpłatnie do autocasco można liczyć na podstawową pomoc w przypadku kradzieży lub awarii pojazdu, holowanie w ramach kwoty 125€ na terenie Polski i 250 € na terenie Europy, pojazd zastępczy na 4 dni oraz zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów, jeśli uszkodzony pojazd wymaga długiej naprawy lub zorganizowanie podróży powrotnej do miejsca zamieszkania.

Car Assistance Plus obejmuje pojazd zastępczy na 7 dni, holowanie w granicach kwoty 1000 € na terenie Polski i Europy, pokrycie kosztów zakwaterowania podróżnych na 3 doby w hotelu, jeżeli pojazd którym się poruszali wymaga długiej naprawy, bezpłatną informację o sieci autoryzowanych warsztatów, załatwianiu formalności związanych z wypadkiem poza granicami kraju, o rozmieszczeniu najbliższych stacji benzynowych i zakładów wulkanizacyjnych. W ramach tego wariantu assistance można liczyć również na zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu do kwoty 25 € w Polsce i 38 € w Europie, jeżeli pojazd jest unieruchomiony, a nie może być odholowany w odpowiednie miejsce.

Najbogatszym wariantem jest Car Assistance Exclusive, a w jego ramach można liczyć na wszystko co było oferowane w powyższych ofertach oraz dodatkowo na transport bagażu do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej lub do celu podróży, jeżeli uszkodzony samochód nie może zostać naprawiony w ciągu 3 dni, transport zwierzęcia domowego pozostającego pod opieką ubezpieczonego, jeżeli ten w wyniku wypadku misi być hospitalizowany dłużej niż 3 dni, zapewniona zostaje również opieka nad dziećmi, a także zorganizowanie i pokrycie kosztów podstawienia pojazdy po naprawie do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub innego, wskazanego przez niego miejsca, jeżeli naprawa pojazdu trwała dłużej niż 3 dni robocze.

Poszukujesz dobrego OC/AC? Sprawdź ranking OC na Wowpolisa i w 3 minuty wybierz swoje ubezpieczenie!

Dodaj komentarz