UNIQA OC AC Assistance

[Głosów:1    Średnia:2/5]

Uniqa

Początki Uniqui sięgają roku 1860 i Austrii, w której powstało Austria Versicherungsverein, czyli Austriackie Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe. W wyniku wielu fuzji i zmian na przestrzeni kolejnych 140 lat AV ujednoliciła się i stworzona została w 1999 roku nowa maraka – Uniqa. Do Polski spółka weszła w roku 2003, wraz ze zmianami własnościowymi Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A.

W maju 2004 Uniqa TU S.A. weszła w skałd Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa w Polsce. Te połączenia pozwoliły na dynamiczny rozwój i obniżanie kosztów oraz optymalizację procesów. Towarzystwo to posiada obecnie szeroki wachlarz ofert i propozycji ubezpieczeniowych, nie tylko dla klientów indywidualnych, ale taż korporacyjnych.

Uniqa OC

Każda polisa odpowiedzialności cywilnej jest w towarzystwie Uniqa zgodna z wytycznymi jaki określa ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każde OC ma taki sam zakres oraz chroni właściciela pojazdu przed ponoszeniem finansowych konsekwencji za powodowanie szkody na drodze. W razie spowodowania wypadku lub kolizji, to na towarzystwie sprawcy ciąży obowiązek wypłaty odszkodowań dla wszystkich poszkodowanych.

Ustawa określa również górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela, która obecnie wynosi:
1 000 000 € – szkody na mieniu
5 000 000 € – szkody na osobach
Podane sumy gwarancyjne odnoszą się do jednego zdarzenia, jednak bez względu na ilość poszkodowanych.

W towarzystwie Uniqa za bezszkodową jazdę można uzyskać dodatkowe zniżki na ubezpieczenia w kolejnym roku. Maksymalnie można uzyskać nawet 80% ulgi, jednak ta możliwość jest na specjalnych warunkach oraz, gdy OC jest w pakiecie z AC. Ponadto do każdej polisy odpowiedzialności cywilnej Uniqa dodaje assistance w wersji mini, który zapewnia holowanie pojazdu po kolizji lub wypadku.

Uniqa AC

Ubezpieczenie autocasco w towarzystwie Uniqa oferowane jest w 3 wariantach. Właściciel pojazdu samodzielnie może dobrać odpowiedni zakres do swoich potrzeb. Opcję AC do wyboru to:

MotoMini

jest to wariant najbardziej podstawowy z niewielkim zakresem. Polisa ta obejmuje uszkodzenia powstałe na skutek działania: nawalnego deszczu, gradu, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, trąby powietrznej, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, zatopienia samochodu oraz innych sił przyrody, nie wymienionych.
Można dodatkowo poszerzyć zakres tego ubezpieczenia o kradzież oraz rabunek pojazdu dopłacając 20% składki MotoMini. Dodatkowo kupując to autocasco, kierowca otrzyma jeszcze Asisstance Standard dodawany do pakietu Mini.

MotoMaxi

drugi wariant, który w odróżnieniu od pierwszego zabezpiecza pojazd od wszelkich ryzyk, a nie jedynie od tych określonych. W ramach tej opcji można, za dodatkową opłatę, dokupić również ochronę kół, rozszerzenie działania polisy również na terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi, redukcyjna sumę ubezpieczenia i szkodę minimalną, a także zawrzeć ubezpieczenie z warsztatowym wariantem naprawy po szkodzie. Bardzo korzystnym dodatkiem, również do wykupienia, może być również stała suma ubezpieczenia dla pojazdów do 5 lat.

MotoMega

to opcja najbardziej rozbudowana , posiadająca w większości wszystko to, czego nie mają 2 poprzednie propozycję, ale za dodatkową opłatą również jest kilka wariantów do dokupienia, jak np.:stała duma ubezpieczenia dla pojazdów eksploatowanych powyżej 5 lat, rozszerzenia ochrony pojazdu na Rosję, Ukrainę i Białoruś, zniesienia szkody minimalnej i redukcyjnej sumy ubezpieczenia oraz zakupienie wybranego przez siebie wariantu naprawy pojazdu po szkodzie. Do takiego pakietu Uniqa w cenie dodaje assistance w wariancie Premium.

Dodatkowo, jeśli właściciela pojazdu posiada udokumentowane minimum 8 lat bezszkodowej jazdy, towarzystwo Uniqa może zaproponować nawet 60% zniżki na zakup ubezpieczenia.

Dodaj komentarz