Link4 OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Link4 OC AC ASS

Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4 działa na polskim rynku od 2003 roku. Chociaż sama nazwa firmy jest bardzo znana i kojarzy się większości z „mocną” reklamą telewizyjną i ofertą taniego OC, nie wszyscy wiedzą, że Link4 jako pierwsze w Polsce umożliwiło właścicielom pojazdów zakup ubezpieczenia sposobem direct (czyli przez internet i telefon).

Towarzystwo, od początku pojawienia się na naszym rynku bardzo wzmocniło swoją pozycję. Poszerzono także ofertę, która początkowo obejmowała wyłącznie podstawową ochronę samochodu. Obecnie Link4 sprzedaje również ubezpieczenia mieszkania, domu i podróży.

Firma jest laureatem wielu konkursów. Do najbardziej znaczących nagród otrzymanych przez Link4 należy tytuł laureata programu Inwestor w Kapitał Ludzki (jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce), oraz zdobycie złotego godła „Laur Konsumenta” w kategorii „Ubezpieczenia komunikacyjne direct”.
Dowodem największego uznania Klientów jest otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód.

Ubezpieczenie OC w Link4

OC komunikacyjne to podstawowe ubezpieczenie, które ma obowiązek posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego lub podlegającego rejestracji w Polsce. Nakaz ten został nałożony przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ta sama ustawa reguluje także każdy aspekt ochrony, począwszy od zasady zawierania umowy, a na jej wypowiedzeniu kończąc.

Zawarcie umowy OC ma na celu zwolnienie ubezpieczonego właściciela pojazdu od finansowej odpowiedzialności za szkodę, jaką może spowodować w związku z ruchem pojazdu. Zważywszy na fakt, że takie koszty mogą być bardzo wysokie, nie powinniśmy się dziwić, że zakup polisy należy do obowiązkowych.

Górne granice odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej jakie obowiązują po zdarzeniu są takie same, bez względu na towarzystwo likwidujące szkodę i wynoszą:

1 000 000 zł przy szkodach spowodowanych na mieniu
5 000 000 zł przy szkodach spowodowanych na osobach

Towarzystwo Link4, podobnie jak każdy ubezpieczyciel prowadzący działalność na polskim rynku ubezpieczeń musi dostosować się do wszystkich aspektów ochrony OC, narzuconych przez ustawodawcę.

Wysokość składki za polisę OC w towarzystwie LInk4

Wysokość składki jaką należy opłacić za polisę OC jest uzależniona od wielu czynników. Do jej wyliczenia stosuje się taryfikator, który opiera się na wielu danych, np.: model i marka pojazdu, rok produkcji, pojemność silnika oraz danych kierowcy: doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, miejsce zamieszkania, wiek właściciela i użytkownika pojazdu oraz przede wszystkim posiadane zniżki za bezszkodową jazdę. Dlatego też nie można z góry przewidzieć jaki będzie koszt zakupu polisy.

Promocje cenowe w Link4

Aby zachęcić właścicieli pojazdów do zakupu polisy w Link4 towarzystwo stara się uatrakcyjnić ofertę oferując dodatkowe rabaty i promocje.

Obecnie proponuje się OC w pakiecie, który gwarantuje również pomoc drogową na miejscu zdarzenia (Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony). W ramach programu otrzymamy:
– samochód zastępczy, nawet jeżeli ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia,
– szybką pomoc drogową (do 30 minut od zgłoszenia),
– naprawę na miejscu lub holowanie do wskazanego warsztatu,
– samochód zastępczy na 3 dni – po wypadku lub kradzieży,
– pomoc informacyjną i przekazanie informacji o wypadku wskazanej osobie,
– wymianę koła na miejscu (jeżeli ubezpieczony posiada w samochodzie koło zapasowe) lub holowanie do warsztatu i naprawę opony.

Dodatkowo, za sam zakup polisy przez internet uzyskamy 7% rabatu.

Jedną z innowacyjnych promocji przy sprzedaży ubezpieczenia OC, wprowadzoną wyłącznie przez Link4 jest możliwość płatności za polisę punktami PAYBACK.

Link4 – OC

Zakup samego OC nie chroni samochodu sprawcy kolizji lub wypadku. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego z naszej winy, tylko poszkodowany przez nas otrzyma odszkodowanie. To tylko jeden z wielu powodów, dla których warto wykupić autocasco. Do innych należy np.: gwarancja naprawy pojazdu po zderzeniu z osobą, zwierzęciem lub przedmiotem, likwidacja szkody wynikłej z działania sił przyrody czy też kradzieży pojazdu lub jego elementów.

Towarzystwo Link4 oferuje swoim klientom bardzo atrakcyjne ubezpieczenie AC, z możliwością połączenia go w korzystnym pakiecie z innymi produktami. Dodatkowo otrzymuje się bezpłatną pomoc drogową z samochodem zastępczym i duże zniżki cenowe.

Jakie pojazdy można ubezpieczyć w Link4

Towarzystwo Link4 obejmuje ochroną AC pojazdy:
– osobowe i ciężarowe do 3,5 tony,
– zarejestrowane w Polsce,
– których czas eksploatacji jest nie dłuższy niż 15 lat (dostawczych do 8 lat),
– używane w celach prywatnych i TAXI.

Ubezpieczyciel wymaga, aby pojazdy były montowane fabrycznie. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się także wyposażenie dodatkowe i elementy nie montowane przez producenta, ale przytwierdzone na stałe.

Link4 nie ubezpiecza samochodów po modyfikacji zabudowy (ze znaczącą zmianą konstrukcji, np. nadbudowa).

Jeżeli posiadamy ubezpieczenie OC w Link4, istnieje możliwość dokupienia autocasco z takim okresem ubezpieczenia, który pokryje się z obecnym OC.

Zakres ubezpieczenia AC

Sumę ubezpieczenia wylicza się na podstawie cen z katalogu Info-Ekspert. W uzgodnieniu z właścicielem pojazdu można ją zwiększyć od 10% – 40 %.
Ubezpieczenie autocasco w Link4 obejmuje:

AC wypadkowe
– zderzenie pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami oraz innymi pojazdami,
– szkody spowodowane przez osoby trzecie,
– działanie sił przyrody,
– szkody wywołane działaniem czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
– zatopienie,
– zniszczenie wnętrza pojazdu przez osoby, które wymagały natychmiastowej pomocy medycznej,
– pożar, wybuch, osmalenie.

AC kradzieżowe
– kradzież pojazdu lub jego elementów (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój i przywłaszczenie – rozumiane zgodnie z Kodeksem Karnym).

Przy pojazdach o wartości większej niż 10 000 złotych towarzystwo Link4 wymaga co najmniej jednego sprawnego, elektronicznego zabezpieczenia antykradzieżowego.

Warianty likwidacji szkody w Link4

Warsztat (pakiet VIP):
– pojazdy do 10 lat (samochody do 5 lat naprawiane są częściami oryginalnymi, natomiast starsze – alternatywnymi),
– naprawa w ASO lub warsztatach standardowych,
– rozliczenie bezgotówkowe

Kosztorys:
– pojazdy do 15 lat,
– wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu i wyceny rzeczoznawcy (z uwzględnieniem cen części zamiennych i materiałów wg. systemu Audatex i ustalonej w umowie stawki za roboczogodzinę),
– naprawa w dowolnym warsztacie, we własnym zakresie.

Przy likwidacji szkody uwzględnia się amortyzację części (procentowy stopień zużycia eksploatacyjnego) uzależnioną od wieku pojazdu (15-55%).
Amortyzację części można znieść podczas zawierania umowy AC (nie dotyczy Taxi).

Gdzie działa AC (zakres terytorialny)

AC w Link4 obowiązuje na terytorium Europy, z wyłączeniem szkód kradzieżowych, które zaistniały w Rosji, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.

Korzyści wynikające z zakupu polisy AC w Link4

Autocasco zakupione w Link4 to:
atrakcyjna cena polisy,
rozbudowany zakres ubezpieczenia, dobrany do potrzeb klienta,
wygodne metody płatności,
ochrona fotelika dziecięcego (do 1000 złotych) i instalacji gazowej,
szybka likwidacja szkody,
7% rabatu za zakup ubezpieczenia on-line,
ochrona zniżek po szkodzie szybowej,
sposobność wykupienia amortyzacji części.

Zakup polisy AC powinien być poprzedzony zapoznaniem się z zapisami OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) Link4.

Dodaj komentarz