Concordia OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Concordia OC

Ubezpieczenie OC, zawierane na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, chroni właściciela pojazdu przed ponoszeniem konsekwencji finansowych, w sytuacji spowodowania wypadku lub kolizji na drodze. Polisa ta zapewnia przeniesienie odpowiedzialności zawiązanej z wypłatą należnych odszkodowań ze sprawcy zdarzenia na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została zawarta umowa.

Jak każda ochrona odpowiedzialności cywilnej, tak i OC w Concordii zawiera ustalone przez ustawę tzw. sumy gwarancyjne, które ustalają górna granicę odpowiedzialności towarzystwa w odniesieniu do jednej szkody, bez względu na liczbę poszkodowanych. Obecne sumy te są następujące:
1 000 000 euro za szkody na mieniu
5 000 000 euro za szkody na osobach

Obecnie wszystkie towarzystwa za bezszkodowe lata przydzielają swoim klientom dodatkowe zniżki na zakup kolejnego ubezpieczenia lub dodają zwyżki za spowodowanie szkód według własnych tabeli bonus malus.

Concordia AC

Ubezpieczenie autocasco chroni cały pojazd, czyli zarówno nadwozie, jaki fabryczne wyposażenie samochodu przed uszkodzeniami jaki mogą wystąpić podczas wypadków lub kolizji, niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. grad, czy aktów wandalizmu, których skutkiem może być np. kradzież radia, zarysowanie karoserii lub uszkodzenie opon. AC zapewnia odszkodowanie nie tylko w przypadku uszkodzeń pojazdu, ale też jego straty w wyniku kradzieży lub uszkodzenia, którego wartość przekroczy około 70% wartości samochodu.

Jak każde ubezpieczenie autocasco, tak również i to posiada pewne określone sytuacje i zdarzenia, które wyłączają odpowiedzialność towarzystwa, co w praktyce oznacza, że firma nie wypłaci odszkodowania. Standardowymi wyłączeniami są szkody powstałe podczas konserwacji lub naprawy pojazdu, wynikające z naturalnego zużycia części pojazdu w związku z ich eksploatacją, wynikłe z zastosowania niewłaściwego paliwa, a także jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbań właściciela takich jak nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu lub posiadał niewłaściwie zainstalowane urządzenia ochronne, a dokumenty i kluczyki znajdowały się w chwili kradzieży w pojeździe. Ubezpieczyciel nie wypłaci również odszkodowania za kradzież, jeżeli po zdarzeniu właściciel pojazdu nie będzie w stanie przedstawić kompletu kluczyków oraz kompletu dokumentów. Towarzystwo Concordia w ogólnych warunkach ubezpieczenia szczegółowo i dokładnie opisała również inne wyłączenia odpowiedzialności.

Aby ubezpieczone zostało również niefabryczne wyposażenie pojazdu należy przy składaniu wniosku poinformować towarzystwo, że samochód posiada dodatkowe urządzenia, które zostały wmontowane do samochodu po jego zakupie w salonie.

Concordia ASS

Ubezpieczenie zapewniające pomoc w podróży, czyli assistance, w towarzystwie Concordia 4 wariantach oraz istnieje dodatkowo możliwość zakupu ASS w firmie zajmującej się świadczeniem pomocy na drodze. Assistance, który oferowany jest przez towarzystwo można zakupić w wersji Basic OC, Basic AC, Standard oraz Premium. W zależności od tego co kierowcę interesuje najbardziej, taki wariant ubezpieczenia dla siebie dobiera.

Basic OC jest opcją assistance, która dodawana się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z jej zakupem, zaczyna się i kończy w tym samym czasie co OC. W jego zakres wchodzi jedynie holowanie pojazdu po kolizji, bez względu na odległość od domu, na odległość nie większą niż 50 km od miejsca zdarzenia oraz jeżeli zdarzenie miało miejsce po godzinach pracy warsztatu mogącego dokonać naprawy lub jest to dzień wolny od pracy i nie ma możliwości właściwego zabezpieczenia pojazdu do momentu otwarcia zakładu naprawczego, Concordia zorganizuje i pokryje koszty umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, maksymalnie na 3 dni.

Wariant Basic AC jest nieco rozszerzony i obejmuje holowanie po kolizji na odległość maksymalnie 50 km od miejsca zdarzenia, a także zorganizowanie i pokrycie parkingu strzeżonego na maksymalnie 3 dni. Pomoc zaoferowana zostanie również w razie wypadku, awarii i unieruchomienia. Wariant ten dodawany jest do każdej zakupionej polisy autocasco, rozpoczyna się oraz zostaje zakończona wraz z AC.

Assistance Standard oprócz posiadania opcji dostępnych w podstawowych wariantach, zawiera możliwość skorzystania z usług zastępczego kierowcy, który w przypadku niedyspozycji osoby kierującej pojazdem, odwiezie innych pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, w zależności, która odległość będzie mniejsza. Po unieruchomieniu pojazdu lub jego kradzieży na dłuższy okres, przysługuje również pojazd zastępczy na maksymalnie 5 dni.

Wariant Premium jest najbardziej rozbudowaną wersją pomocy na drodze, która zawiera holowanie po kolizji, wypadku i unieruchomieniu pojazdu. Dodatkowo przysługuje pojazd zastępczy po kradzieży lub unieruchomieniu pojazdu do 5 dni.

Concordia oferuje również zakupienie ubezpieczenia Starter Assistance firmy, która profesjonalnie zajmuje się świadczeniem pomocy ASS na terenie Polski oraz Polski i Europy, w zależności od wybranego wariantu. Wyróżnikiem jest przede wszystkim posiadanie przez firmę Starter własnej floty pojazdów z mobilnymi warsztatami, które w wielu przypadkach pomagają naprawić pojazd na miejscu zdarzenia, bez potrzeby jego holowania. Ochrona działa 24 godziny na dobę.

Dodaj komentarz