Benefia OC AC Assistance

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Benefia OC

Ubezpieczenie OC w towarzystwie Benefia oparte jest na ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która obowiązuje wszystkie towarzystwa proponujące swoim klientom obowiązkowe polis odpowiedzialności cywilnej. Umowa taka standardowo zawierana jest na rok, a po upływie tego czasu, jeżeli nie zostanie wypowiedziana, podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres. Ubezpieczenie to zaczyna chronić kierowcę pojazdu w momencie, gdy spowoduje on szkodę. Dzięki polisie OC odpowiedzialność finansowa ze sprawcy zdarzenia, zostaje przeniesiona na towarzystwo i to właśnie ono zajmuje się wypłatą odszkodowania poszkodowanym.

Powyższa ustawa określa zakres polisy obowiązkowej i wysokość sum gwarancyjnych, które stanowią górny limit odpowiedzialności towarzystwa przy wypłacie odszkodowań i które wynoszą:
1 000 000 € w przypadku szkód na mieniu
5 000 000 € w przypadku szkód na osobie
Obie te sumy odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę uczestników.

Kierowcy jeżdżący bezszkodowo od co najmniej 7 lat mogą liczyć w towarzystwie Benefia na uzyskanie 60% zniżek na zakup ubezpieczenia OC.

Benefia AC

Polis autocasco w towarzystwie Benefia oferowane są dla właścicieli pojazdów, nie starszych niż 12 lat. Ubezpieczenie obejmuje cały pojazd wraz z wyposażeniem standardowym oraz dodatkowym, o ile takowe zostało zgłoszone przy zawieraniu polisy. AC jest ochroną od wszelkich ryzy i zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub całkowitej utraty, jednak zgodnie z zakresem ubezpieczenia jakie zostało zakupione.
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka jak uszkodzenia pojazdu w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, aktów wandalizmu, czy działania żywiołów. Sam zakres ubezpieczenia może być dowolnie regulowany przez klienta tak, aby gotowy produkt spełniał jego oczekiwania. Ochrona działa na terenie całego kraju oraz we wszystkich krajach europejskich, a także a Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie. Zaznaczyć należy, że ubezpieczenie na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy nie obejmuje odszkodowania za kradzież pojazdu.
Do AC możliwe jest jeszcze wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, jak NNW czy assistance. Zakres również w pewnych granicach może być regulowany.

Benefia ASS

Ubezpieczenie assistance w towarzystwie Benefia jest proponowane w postaci dwóch ofert. Pierwsza to Assistance SOS i jest to ubezpieczenia zapewniające pomoc na drodze, w czasie podróży, która jest udzielana w przypadku awarii pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu lub jego części, kiedy niespodziewanie skończy się paliwo w pojeździe lub rozładuje akumulator. Można również skorzystać z tej pomocy jeżeli zatrzaśnięte lub uszkodzone zostaną kluczyki. Ubezpieczenie to obejmuje naprawę na miejscu zdarzenia lub odholowanie do najbliższej stacji napraw, wynajem pojazdu zastępczego, przewóz pasażerów uszkodzonego samochodu, a nawet ich zakwaterowanie, jeżeli uszkodzony pojazd musi zostać w warsztacie dłużej niż dobę.

Druga wersja to Top Assistance i skierowana jest do posiadaczy pojazdów marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia. Ubezpieczenia to obejmuje sfinansowanie kosztów naprawy, wymiany lub naprawy poszczególnych części pojazdu, które uległy awarii. Umowę można podpisać na 12, 24 lub 36 miesięcy, jednak ubezpieczenie ulega rozwiązaniu, gdy samochód na liczniku osiągnie przebieg 150 tys. km. Obowiązuje na terenie Polski oraz 43 państw, które zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczania, dostępnych na stronach ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz