AXA OC AC Assistance

[Głosów:0    Średnia:0/5]

AXA OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej regulowane jest w Polsce przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jej zapisy są najważniejsze i każdy ubezpieczyciel mus oferujący polisy OC musi ich przestrzegać. Nie inaczej jest też w przypadku towarzystwa AXA. Ochrona odpowiedzialności cywilnej przenosi odpowiedzialność finansową ze sprawcy wypadku na ubezpieczyciela, co w praktyce oznacza, że to towarzystwo wypłaca wszelkie odszkodowania, zarówno w stosunku do pokrzywdzonych osób, jak i zniszczonego mienia. Przez ustawę ustalone są tzw. sumy ubezpieczeniowe, które są górną granicą odpowiedzialności firmy, a wynoszą one:

1 mln euro w odniesieniu do szkód na mieniu

5 mln euro w odniesieniu do szkód na osobach

Towarzystwo AXA proponuje dodatkowo do ubezpieczenia obowiązkowego podstawową wersję assistance, która poszerza nieco zwykłe OC o dodatkową pomoc w podróży.

AXA AC

 

Ubezpieczenie autocasco jest polisą, której zakres i warunki określa w całości towarzystwo AXA. W zależności od tego, czego oczekuje klient może on decydować o najważniejszych zapisach umowy, jak choćby opcje naprawy pojazdu po szkodzie, uwzględnienie amortyzacji, wykorzystane przy likwidacji szkody części samochodowe (oryginalne lub zamienne) oraz udział własny w szkodzie. Ponieważ wszystko można wyregulować przez podpisaniem umowy, łatwo jest dostosować odpowiedni pakiet. Autocasco w AXA jest łączone z polisą OC, dzięki czemu całość daje klientowi pewne oszczędności. Dodatkową opcją obniżenia kosztów może być zakup AC za pośrednictwem Internetu co pozawala uzyskać nawet 20% dodatkowej zniżki. Podstawowy zakres pakietu nie obejmuje kradzieży, która dodawana jest po uzgodnieniu z przedstawicielem towarzystwa i dopłaceniu odpowiednio wysokiej stawki. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli pojazd posiada na wyposażeniu cenny sprzęt, a nie zostanie on zgłoszony do polisy, nie zostanie objęty ochroną. Ważną informacją jest również to, że podstawowy pakiet AC działa jedynie w granicach Polski, ale za odpowiednim ustaleniem, można rozszerzyć ochronę również na terytorium europy.

AXA ASS

 

AXA posiada kilka opcji ubezpieczenia assistance, które może okazać się niezwykle pomocne podczas długich podróży. Towarzystwo proponuje aż 5 różnych ofert tej ochrony, a są to: Mini, Midi, Midi Europa, Maxi oraz Maxi Europa. Oferta jest na tyle szeroka, że z całą pewnością każdy klient AXA znajdzie coś, co będzie mu odpowiadać. Zakresy zaczynają się od standardowej pomocy w razie kolizji lub wypadku, wraz z możliwością korzystanie z bezpłatnych informacji telefonicznych, poprzez dostarczanie paliwa, zorganizowanie noclegu na max. 7 dób, pomoc z wymianą koła, a kończąc na pomocy w razie zatankowania niewłaściwego paliwa, transporcie pasażerów i sprowadzaniu pojazdu z zagranicy. W zależności od tego jak daleko i jak długo się podróżuje, można dostosować odpowiednie ubezpieczenie do własnych potrzeb wybierając odpowiednią opcję assistance. Wszystko określane jest przed zawarciem ubezpieczenia i rozpoczęciem ochrony.

Dodaj komentarz