Compensa OC AC Assistance

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Compensa OC

Ubezpieczenie OC w towarzystwie Compensa oferowane jest kierowcom zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Określa ona wszelkie szczegóły i zakres polisy odpowiedzialności cywilnej, a także nakłada obowiązek jej posiadania na każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Zgodnie z zapisami ustawy każda polisa OC posiada sumy gwarancyjne, które są górną granicą odpowiedzialności finansowej towarzystwa. Wynoszą one odpowiednio:
1 mln euro w odniesieniu do szkód na mieniu
5 mln euro w odniesieniu do szkód na osobach
w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Polisa OC, w razie spowodowania przez osobę ubezpieczoną szkody, przenosi odpowiedzialność finansową za zdarzenie ze sprawcy na towarzystwo. To właśnie ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia wszelkich należnych odszkodowań w ramach sum gwarancyjnych. W firmie Compensa klienci mają możliwość nabywania zniżek, za każdy rok bezszkodowej jazdy, według tabeli bonus/malus dostępnej na stronach internetowych towarzystwa. Możliwe jest uzyskanie nawet 60% ulgi na ubezpieczenie OC.

Polisa odpowiedzialności obowiązuje na terytorium Polski, a także Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Compensa AC

Ubezpieczenie autocasco jest w towarzystwie Compensa obejmuje ochronę całego pojazdu wraz z jego wyposażeniem standardowym, czyli zamontowanym fabrycznie, a także dodatkowym, jeżeli takowe zostało zgłoszone przy zakupie ubezpieczenia. Ochrona ta obejmuj wszelkie uszkodzenia pojazdu, które nie zostały wyłączone z ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które dostępne są na stronach towarzystwa.

Compensa oferuje możliwość doboru wariantu rozliczenia szkody pomiędzy serwisowym, zgodnie z fakturą z warsztatu, a kosztorysowym, rozliczającym szkodę na podstawie wyliczeń rzeczoznawcy. Towarzystwo proponuje ubezpieczenia zarówno dla samochodów osobowych i przyczepek lekkich, jak i pozostałych. Do pakietu, każdy klient, za odpowiednią opłatą, może zakupić dodatkowe ubezpieczenie, które poszerzy zakres ochrony polisy, jak np. ochrona zniżek, ubezpieczenie bagażu i dodatkowe ubezpieczeni szyb. Jednak oprócz standardowych dodatków można zakupić również tak innowacyjne produkty jak:
1) GAP, czyli ubezpieczenie przed spadkiem wartości ubezpieczonego pojazdu, w okresie do 3 lat od zawarcia umowy,
2) DNA, czyli specjalna usługa, za pomocą której samochód lub jego elementy zostają oznakowane, dzięki specjalnej metodzie umieszczającej specjalny 17-cyfrowy PIN, który z łatwością może zostać wykryty przez organy ścigania przez kolejne 20 lat

Decydując się na zakup pakietu OC i AC klient może liczyć na dodatkowe zniżki, w przypadku zdecydowania się na zakup ubezpieczenia domu lub rodziny.

Compensa ASS

Dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące pomoc w podróży, dostępne jest w towarzystwie Compensa w dwóch wariantach, które można dobrać wedle upodobań przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego. Obecnie można wybierać między polisą BAZA, a TOP.

Pierwszy wariant jest wersją podstawową i w jego zakres wchodzi holowanie pojazdu oraz jego usprawnienie na miejscy zdarzenia (co oznacza, że po szkodzie pojazd zostaje naprawiany jedynie w stopniu niezbędnym do dalszego kontynuowania jazdy do warsztatu lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wariant drugi jest dużo bardziej rozbudowany i w ramach tej polisy kierowca ma zapewnioną naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowani, transport pasażerów oraz ich zakwaterowanie jeśli pojazd ulegnie uszkodzeniu i nie będzie możliwa jego szybka naprawa, wynajem pojazdu zastępczego, zorganizowanie dostawy części zamiennych oraz udzielenie wszechstronnych informacji, które mogą okazać się przydatne w czasie podróży.

Należy pamiętać, że wariant BAZA dodawany jest do ubezpieczeń AC bezpłatnie na okres jednego roku.

Dodaj komentarz