Liberty Direct OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Liberty Direct

Towarzystwo Liberty Direct należy do międzynarodowej grypy ubezpieczeniowej Liberty Mutual. Firma świadczy usługi na bardzo szerokim obszarze. Pod jej pieczą znajdują się klienci Europy, Azji i 29 krajów Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Liberty Mutual działa od 1912 roku i zajmuje tam 81 miejsce na liście Fortune 500.

Polskie Liberty Direct rozpoczęło działalność w 2007 roku poprzez spółkę Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Ta firma może poszczycić się mianem jednego z największych ubezpieczycieli w Hiszpanii, który prowadzi sprzedaż polis przez telefon i Internet.

Bogate doświadczenie na rynku zagranicznym pozwoliło naszej rodzimej firmie na bardzo szybki rozwój. Dzięki sprawdzonym w Hiszpanii rozwiązaniom, polskie Liberty Direct w 2012 roku (czyli zaledwie 5 lat od rozpoczęcia działalności) zebrało aż 268,7 mln zł składek i zdążyło ubezpieczyć ponad 400 tys. pojazdów.
Największym atutem towarzystwa Liberty Direct jest oferowanie polis w dobrej cenie, z szerokim zakresem ubezpieczenia. Towarzystwo sprzedaje zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne jak i mieszkaniowe.

OC w Liberty Direct

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. OC chroni go przed finansowymi konsekwencjami szkody, ponieważ zgodnie z zawartą umową, taką odpowiedzialność przejmuje na siebie ubezpieczyciel.
Każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek zakupu polisy OC. Wynika on z Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wszystkie warunki ubezpieczenia OC i zasady likwidacji szkody zapisano w ustawie i każde towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dostosować się do jej postanowień.

Towarzystwo Liberty Direct kieruje swoją ofertę ubezpieczenia OC do:
– osób fizycznych,
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu,
– banków (jeżeli uzyskali własność w związku z umową przewłaszczenia).

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód w mieniu, życiu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w Liberty Direct

w ramach ochrony OC klient otrzymuje od Liberty Direct ubezpieczenie Mini Assistance z pomocą drogową po kolizji (na terenie Polski) w postaci:
– telefonicznej pomocy informacyjnej,
– naprawy na miejscu zdarzenia,
– holowania pojazdu ubezpieczonego i poszkodowanego,
klienci, którzy zapłacą za polisę kartą kredytową (warunkiem jest płatność jednorazowa) otrzymują 5% zniżki,
powołanie się na numer polisy znajomego upoważnia do rabatu w wysokości 50 złotych,
za zakup OC przez internet dostaniemy dodatkowe 5% zniżki.

AC w Liberty Direct

Ubezpieczenie OC nie daje możliwości naprawy pojazdu na koszt ubezpieczyciela jeżeli jesteśmy sprawcami zdarzenia. Dlatego warto objąć nasz pojazd dodatkowym ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco.
AC w Liberty Direct zrekompensuje szkody, polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu oraz jego wyposażenia.

Towarzystwo Liberty Direct obejmuje ochroną pojazdy:
– zarejestrowane lub podlegające rejestracji w Polsce,
– niezarejestrowane w Polsce, pod warunkiem dostarczenia (na żądanie ubezpieczyciela) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego i świadectwa homologacji (lub zwolnienia z konieczności jej uzyskania),
– wyposażenie dodatkowe pojazdu (nie więcej niż 4 elementy, do wysokości max 20% wartości pojazdu).

Zakres ubezpieczenia AC obejmuje:
– uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu,
– uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu,
– utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, wskutek kradzieży.

Podczas zawierania umowy AC ubezpieczyciel wyznacza wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jakie powinny być zamontowane w pojeździe.

Zakres terytorialny, na którym działa ubezpieczenie autocasco Liberty Direct obejmuje Polskę oraz Europę. Ochrona przed kradzieżą nie dotyczy Ukrainy i Białorusi.

Umowę zawiera się w wybranym przez klienta wariancie: STANDARD lub PREMIUM

Likwidacja szkody w wariancie Standard odbywa się:
– z zastosowaniem cen części zamiennych porównywalnej jakości, dystrybuowanych w sieciach poza oficjalnym producentem,
– z wypłatą świadczenia pomniejszoną o procentową amortyzację części.

W trakcie zawierania umowy ubezpieczyciel i ubezpieczony mogą zmienić powyższe ustalenia oraz znieść amortyzację części. Klient może wybrać dodatkową opcję:
– Warsztat Plus – naprawa na częściach oryginalnych, w autoryzowanym warsztacie,
– Warsztat – rozliczenie bez potrącenia amortyzacji.

Wariant Premium upoważnia do naprawy pojazdu:
– bez potrącenia amortyzacji,
– z zastosowaniem części oryginalnych od producenta lub zamiennych – o porównywalnej jakości, dystrybuowanych w oficjalnej sieci producenta w Polsce

Jak rozliczyć szkodę? Gotówkowo czy bezgotówkowo?

W momencie podpisywania polisy AC klient decyduje o sposobie wypłaty odszkodowania.
Gotówkowe rozliczenie szkody (metoda kosztorysowa) polega na wypłacie świadczenia na konto ubezpieczonego (lub przekazem pocztowym) po sporządzeniu kosztorysu naprawy. Klient sam decyduje o wyborze warsztatu naprawczego i rozlicza się z nim indywidualnie.
Forma bezgotówkowa jest znacznym ułatwieniem dla ubezpieczonego. Klient „odstawia” pojazd do warsztatu współpracującego z ubezpieczycielem lub autoryzowanego, a całe rozliczenie odbywa się na linii warsztat – ubezpieczyciel.

Suma ubezpieczenia AC w Liberty Direct

W wariancie Standard :
– stała: przez okres 6 miesięcy dla pojazdów nowych, dla których wybrano dodatkowo likwidację szkody Warsztat Plus,
– zmienna: dla pozostałych pojazdów i w/w pojazdów nowych, po upływie 6 miesięcy od startu polisy.
W wariancie Premium:
– stała: dla wybranych grup pojazdów, jeżeli tak ustalono w umowie,
– zmienna: dla pozostałych pojazdów.

Udział własny, a młody kierowca

Jeżeli szkodę spowoduje osoba, która nie ukończyła 25 roku życia i nie była ona zgłoszona do ubezpieczenia jako użytkownik pojazdu, zostanie doliczony dodatkowy udział własny w wysokości 2000 złotych.

Ubezpieczenie autocasco Liberty Direct opiera się na zapisach OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Dlatego bardzo ważne jest aby zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy.

Assistance w Liberty Direct

Towarzystwo Liberty Direct oferuje swoim klientom trzy wersje pomocy drogowej Assistance:
– Mini Assistance
– Premium Assistance,
– Opony Assistance

Każda z nich ma inny zakres ochrony i odrębne rodzaje świadczeń. Co za tym idzie – składka ubezpieczeniowa zależy od wybranej opcji. W ten sposób, każdy właściciel samochodu może dostosować ofertę do własnych potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa w wersji Mini Assistance jest nieodpłatna i może skorzystać z niej każda osoba, która wykupiła polisę komunikacyjną w Liberty Direct. Jej zakres opisano powyżej, podczas przedstawienia oferty OC w Liberty Direct.

Zawarcie umowy w wariancie PREMIUM ASSISTANCE zobowiązuje ubezpieczyciela do zorganizowania i pokrycia kosztów świadczeń (z określonymi sumami ubezpieczenia) i pomocy w zakresie :
– udzielenia telefonicznej informacji,
– wymiany koła,
– holowania pojazdu poszkodowanego,
– naprawy pojazdu na miejscu ,
– pomocy przy otwarciu pojazdu,
– serwisu po zagubieniu lub uszkodzeniu kluczyków,
– wsparcia w razie braku paliwa,
– pomocy w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa,
– zorganizowania parkingu,
– złomowania pojazdu,
– dostarczenia części zamiennych,
– wynajmu pojazdu zastępczego,
– odbioru pojazdu po naprawie,
– zapewnieniu kierowcy zastępczego,
– opłaty noclegu,
– transportu osób,
– pomocy administracyjnej, prawnej, tłumacza i finansowej,
– opłacenia kosztów naprawy,
– udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, hospitalizacji, przewozu medycznego,
– wizyty osoby bliskiej,
– dostarczenia niezbędnych lekarstw,
– opieki nad dziećmi,
– transportu zwłok.

Każde z wymienionych świadczeń ograniczone jest limitem kwotowym, ilościowym lub odległości, dlatego zainteresowani powinni zapoznać się z OWU Assistance Liberty Direct przed zawarciem umowy.

Zakres ochrony Opony Assistance obejmuje:

– telefoniczną pomoc informacyjną: o zakładach wulkanizacyjnych, punktach przechowywania opon, sklepach z oponami,
– pomoc serwisową: zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany na miejscu na koło sprawne lub zapasowe, jeżeli jest ono na wyposażeniu pojazdu lub tymczasową naprawę uszkodzonej opony przy zastosowaniu zestawu naprawczego, będącego na wyposażeniu pojazdu – z limitem 300 zł na terytorium Polski, 80 euro za granicą (na jedno zdarzenie)
– jeżeli nie ma możliwości wymiany koła na miejscu zdarzenia, pojazd zostanie odholowany do najbliższego warsztatu – do 120 km od miejsca zdarzenia,
– pokrycie kosztów wymiany (z limitem do 300 złotych w Polsce i 80 euro za granicą – na jedno zdarzenie