Liberty Direct OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Informujemy, że Avanssur S.A. Oddział w Polsce, działające pod marką AXA Direct (dalej: AXA Direct) oraz Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce działające pod marką Liberty Ubezpieczenia (dalej: Liberty Ubezpieczenia) zostały zintegrowane z AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia). Tym samym wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie w AXA Direct lub Liberty Ubezpieczenia stali się klientami AXA Ubezpieczenia.

——

Liberty Direct

Towarzystwo Liberty Direct należy do międzynarodowej grypy ubezpieczeniowej Liberty Mutual. Firma świadczy usługi na bardzo szerokim obszarze. Pod jej pieczą znajdują się klienci Europy, Azji i 29 krajów Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Liberty Mutual działa od 1912 roku i zajmuje tam 81 miejsce na liście Fortune 500.

Polskie Liberty Direct rozpoczęło działalność w 2007 roku poprzez spółkę Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Ta firma może poszczycić się mianem jednego z największych ubezpieczycieli w Hiszpanii, który prowadzi sprzedaż polis przez telefon i Internet.

Bogate doświadczenie na rynku zagranicznym pozwoliło naszej rodzimej firmie na bardzo szybki rozwój. Dzięki sprawdzonym w Hiszpanii rozwiązaniom, polskie Liberty Direct w 2012 roku (czyli zaledwie 5 lat od rozpoczęcia działalności) zebrało aż 268,7 mln zł składek i zdążyło ubezpieczyć ponad 400 tys. pojazdów.
Największym atutem towarzystwa Liberty Direct jest oferowanie polis w dobrej cenie, z szerokim zakresem ubezpieczenia. Towarzystwo sprzedaje zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne jak i mieszkaniowe.

OC w Liberty Direct

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. OC chroni go przed finansowymi konsekwencjami szkody, ponieważ zgodnie z zawartą umową, taką odpowiedzialność przejmuje na siebie ubezpieczyciel.
Każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek zakupu polisy OC. Wynika on z Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wszystkie warunki ubezpieczenia OC i zasady likwidacji szkody zapisano w ustawie i każde towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dostosować się do jej postanowień.

Towarzystwo Liberty Direct kieruje swoją ofertę ubezpieczenia OC do:
– osób fizycznych,
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu,
– banków (jeżeli uzyskali własność w związku z umową przewłaszczenia).

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód w mieniu, życiu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w Liberty Direct

w ramach ochrony OC klient otrzymuje od Liberty Direct ubezpieczenie Mini Assistance z pomocą drogową po kolizji (na terenie Polski) w postaci:
– telefonicznej pomocy informacyjnej,
– naprawy na miejscu zdarzenia,
– holowania pojazdu ubezpieczonego i poszkodowanego,
klienci, którzy zapłacą za polisę kartą kredytową (warunkiem jest płatność jednorazowa) otrzymują 5% zniżki,
powołanie się na numer polisy znajomego upoważnia do rabatu w wysokości 50 złotych,
za zakup OC przez internet dostaniemy dodatkowe 5% zniżki.

AC w Liberty Direct

Ubezpieczenie OC nie daje możliwości naprawy pojazdu na koszt ubezpieczyciela jeżeli jesteśmy sprawcami zdarzenia. Dlatego warto objąć nasz pojazd dodatkowym ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco.
AC w Liberty Direct zrekompensuje szkody, polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu oraz jego wyposażenia.

Towarzystwo Liberty Direct obejmuje ochroną pojazdy:
– zarejestrowane lub podlegające rejestracji w Polsce,
– niezarejestrowane w Polsce, pod warunkiem dostarczenia (na żądanie ubezpieczyciela) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego i świadectwa homologacji (lub zwolnienia z konieczności jej uzyskania),
– wyposażenie dodatkowe pojazdu (nie więcej niż 4 elementy, do wysokości max 20% wartości pojazdu).

Zakres ubezpieczenia AC obejmuje:
– uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu,
– uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu,
– utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, wskutek kradzieży.

Podczas zawierania umowy AC ubezpieczyciel wyznacza wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jakie powinny być zamontowane w pojeździe.

Zakres terytorialny, na którym działa ubezpieczenie autocasco Liberty Direct obejmuje Polskę oraz Europę. Ochrona przed kradzieżą nie dotyczy Ukrainy i Białorusi.

Umowę zawiera się w wybranym przez klienta wariancie: STANDARD lub PREMIUM

Likwidacja szkody w wariancie Standard odbywa się:
– z zastosowaniem cen części zamiennych porównywalnej jakości, dystrybuowanych w sieciach poza oficjalnym producentem,
– z wypłatą świadczenia pomniejszoną o procentową amortyzację części.

W trakcie zawierania umowy ubezpieczyciel i ubezpieczony mogą zmienić powyższe ustalenia oraz znieść amortyzację części. Klient może wybrać dodatkową opcję:
– Warsztat Plus – naprawa na częściach oryginalnych, w autoryzowanym warsztacie,
– Warsztat – rozliczenie bez potrącenia amortyzacji.

Wariant Premium upoważnia do naprawy pojazdu:
– bez potrącenia amortyzacji,
– z zastosowaniem części oryginalnych od producenta lub zamiennych – o porównywalnej jakości, dystrybuowanych w oficjalnej sieci producenta w Polsce

Jak rozliczyć szkodę? Gotówkowo czy bezgotówkowo?

W momencie podpisywania polisy AC klient decyduje o sposobie wypłaty odszkodowania.
Gotówkowe rozliczenie szkody (metoda kosztorysowa) polega na wypłacie świadczenia na konto ubezpieczonego (lub przekazem pocztowym) po sporządzeniu kosztorysu naprawy. Klient sam decyduje o wyborze warsztatu naprawczego i rozlicza się z nim indywidualnie.
Forma bezgotówkowa jest znacznym ułatwieniem dla ubezpieczonego. Klient „odstawia” pojazd do warsztatu współpracującego z ubezpieczycielem lub autoryzowanego, a całe rozliczenie odbywa się na linii warsztat – ubezpieczyciel.

Suma ubezpieczenia AC w Liberty Direct

W wariancie Standard :
– stała: przez okres 6 miesięcy dla pojazdów nowych, dla których wybrano dodatkowo likwidację szkody Warsztat Plus,
– zmienna: dla pozostałych pojazdów i w/w pojazdów nowych, po upływie 6 miesięcy od startu polisy.
W wariancie Premium:
– stała: dla wybranych grup pojazdów, jeżeli tak ustalono w umowie,
– zmienna: dla pozostałych pojazdów.

Udział własny, a młody kierowca

Jeżeli szkodę spowoduje osoba, która nie ukończyła 25 roku życia i nie była ona zgłoszona do ubezpieczenia jako użytkownik pojazdu, zostanie doliczony dodatkowy udział własny w wysokości 2000 złotych.

Ubezpieczenie autocasco Liberty Direct opiera się na zapisach OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Dlatego bardzo ważne jest aby zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy.

Assistance w Liberty Direct

Towarzystwo Liberty Direct oferuje swoim klientom trzy wersje pomocy drogowej Assistance:
– Mini Assistance
– Premium Assistance,
– Opony Assistance

Każda z nich ma inny zakres ochrony i odrębne rodzaje świadczeń. Co za tym idzie – składka ubezpieczeniowa zależy od wybranej opcji. W ten sposób, każdy właściciel samochodu może dostosować ofertę do własnych potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa w wersji Mini Assistance jest nieodpłatna i może skorzystać z niej każda osoba, która wykupiła polisę komunikacyjną w Liberty Direct. Jej zakres opisano powyżej, podczas przedstawienia oferty OC w Liberty Direct.

Zawarcie umowy w wariancie PREMIUM ASSISTANCE zobowiązuje ubezpieczyciela do zorganizowania i pokrycia kosztów świadczeń (z określonymi sumami ubezpieczenia) i pomocy w zakresie :
– udzielenia telefonicznej informacji,
– wymiany koła,
– holowania pojazdu poszkodowanego,
– naprawy pojazdu na miejscu ,
– pomocy przy otwarciu pojazdu,
– serwisu po zagubieniu lub uszkodzeniu kluczyków,
– wsparcia w razie braku paliwa,
– pomocy w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa,
– zorganizowania parkingu,
– złomowania pojazdu,
– dostarczenia części zamiennych,
– wynajmu pojazdu zastępczego,
– odbioru pojazdu po naprawie,
– zapewnieniu kierowcy zastępczego,
– opłaty noclegu,
– transportu osób,
– pomocy administracyjnej, prawnej, tłumacza i finansowej,
– opłacenia kosztów naprawy,
– udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, hospitalizacji, przewozu medycznego,
– wizyty osoby bliskiej,
– dostarczenia niezbędnych lekarstw,
– opieki nad dziećmi,
– transportu zwłok.

Każde z wymienionych świadczeń ograniczone jest limitem kwotowym, ilościowym lub odległości, dlatego zainteresowani powinni zapoznać się z OWU Assistance Liberty Direct przed zawarciem umowy.

Zakres ochrony Opony Assistance obejmuje:

– telefoniczną pomoc informacyjną: o zakładach wulkanizacyjnych, punktach przechowywania opon, sklepach z oponami,
– pomoc serwisową: zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany na miejscu na koło sprawne lub zapasowe, jeżeli jest ono na wyposażeniu pojazdu lub tymczasową naprawę uszkodzonej opony przy zastosowaniu zestawu naprawczego, będącego na wyposażeniu pojazdu – z limitem 300 zł na terytorium Polski, 80 euro za granicą (na jedno zdarzenie)
– jeżeli nie ma możliwości wymiany koła na miejscu zdarzenia, pojazd zostanie odholowany do najbliższego warsztatu – do 120 km od miejsca zdarzenia,
– pokrycie kosztów wymiany (z limitem do 300 złotych w Polsce i 80 euro za granicą – na jedno zdarzenie

Dodaj komentarz