Kalkulator OC AC Interrisk

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Kalkulator OC AC Interrisk

Towarzystwo InterRisk należy do Vienna Insurance Group, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Europie środkowo- wschodniej, założonej w 1824 roku. Na polskim rynku istnieje od 1998 roku i posiada szeroką ofertę ubezpieczeń.

Obecnie towarzystwo nie posiada internetowego narzędzia, jakim jest kalkulator wysokości składek ubezpieczenia, dlatego też zakupienie ubezpieczenia jest możliwe w oddziale towarzystwa. Warto jednak zapoznać się z ofertą InterRisk odnośnie polis komunikacyjnych, która obejmuje polisy takie jak:
OC – odpowiedzialności cywilnej
AC – autocasco
ASS – assistance, pomoc w podróży
NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów
OP – ochrona prawna
ZK – Zielona karta

Towarzystwo InterRisk posiada dodatkowo ofertę InterCasco, która obejmuje pojazdy wraz z wyposażeniem, który jest zarejestrowany w Polsce lub podlegającym zarejestrowaniu na terytorium RP, czy samochody, autobusy, ciągniki rolnicze, motocykle oraz przyczepy. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe jedynie na terenie Polski wskutek zajścia wypadku w okresie ubezpieczenie i szkody te nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Straty te polegają na uszkodzeniu samochodu i jego wyposażenia oraz rzeczy osobistych, poniesieniu kosztów holowania, parkingu i pojazdu zastępczego.

Dodaj komentarz