Generali OC AC ASS

[Głosów:1    Średnia:1/5]

Generali OC

Ubezpieczenie OC to polisa, którą musi posiadać każdy właściciel pojazdu, a obowiązek ten nałożony został ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Towarzystwo Generali również oferuje dla swoich klientów możliwość zakupienia polisy odpowiedzialności cywilnej, która chroni przed ponoszeniem konsekwencji finansowych, w przypadku spowodowanie kolizji lub wypadku.

Ubezpieczenie to zapewnia, że wypłatą odszkodowania zajmie się towarzystwo, w którym została zawarta umowa. Zgodnie z ustawą każde takie ubezpieczenie posiada sumy gwarancyjne, czyli górny limit odpowiedzialności towarzystwa w odniesieniu do jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę poszkodowanych. Obecnie kwoty te wynoszą:
1 000 000 € przy szkodach na mieniu
5 000 000 € przy szkodach na osobach

Ubezpieczenie pokryje wypłatę odszkodowania zarówno osobom, które zostały poszkodowane jak i posiadaczom zniszczonego mienia. Jak każde towarzystwo Generali nalicza swoim klientom zniżki za każdy bezszkodowy rok. W przypadku tej firmy, maksymalne ulgi można uzyskać już po 6 latach bezszkodowego prowadzenia samochodu.

Generali AC

Autocasco w Generali to ubezpieczenie które zapewnia pełną ochronę pojazdu i wyróżnia się pewnymi jej aspektami na tle innych towarzystw. Wszystkie zapisy zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, które są w pełni dostępne na stronach internetowych Generali.

Dodatkowymi atutami tej polisy jest przede wszystkim brak tzw. szkody minimalnej, czyli minimalnej wartości uszkodzenia, która umożliwia skorzystanie z procesu likwidacji szkody. W Generali nie ma takich limitów, dlatego też można zgłosić każdą, nawet najmniejszą szkodę. Ponadto standardowo, oprócz samego pojazdu i jego wyposażenia fabrycznego, ubezpieczone są także dodatkowe akcesoria do wartości 1000 zł. Można jednak tą kwotę podnieść nawet do 20 000 zł.

Zaletą jest również barak redukcyjnej sumy ubezpieczenia, która zmniejszałaby się po każdej naprawie pojazdu. Wartość ta jest stała i nieredukcyjna, nie ulega zmniejszeniu, a w dodatku określana jest w dniu podpisania umowy. Możliwie jest również uzyskanie 110% wartości sumy ubezpieczenia po kradzieży pojazdu lub szkodzie całkowitej. Dodatkowa kwota ma zostać przeznaczona na zakupienie ubezpieczenia nowego pojazdu oraz pokrycie kosztów zarejestrowania samochodu.

Ubezpieczenie obejmuje również polisę ochrony bagażu, która zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia rzeczy osobistych, sportowych oraz elektroniki zarówno właściciela pojazdu, jak i pasażerów.

Generali ASS

Ubezpieczenie dostępne w 3 wariantach: Standard, Komfort i Lux. Ich dostępność i szczegółowy zakres uzależnione są od wieku pojazdu. Podzielone są one od opcji świadczącej pomoc w najmniejszym zakresie, po polisę zapewniającą kompleksową pomoc.

W zakres wariantu Standard wchodzi holowanie pojazdu osoby poszkodowanej i sprawcy zdarzenia drogowego – kolizji lub wypadku do 100 km, możliwość skorzystania z pomocy informacyjnej oraz opcji przekazania informacji.

Ubezpieczenie assistance w wariancie Komfort obejmuje zdarzenia i sytuacje opisane w opcji Standard, a dodatkowo zapewnia pomoc tłumacza, który pomoże w porozumieniu się za służbami drogowymi za granicą, możliwość naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia po awarii lub jego holowania, gdy naprawa nie będzie możliwa. Zaznaczyć należy, że w przypadku pojazdów starszych niż 10 lat, awaria musi mieć miejsce minimum 25 km od miejsca zamieszkania. Dodatkowo w sytuacji, gdy zdarzenie (awaria, kolizja, wypadek) miało miejsce minimum 100 km od domu, a uszkodzony samochód nie może zostać naprawiony szybko, Generali organizuje zakwaterowanie w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym, jednak nie dłużej niż na 3 doby. Zapewniony jest również odbiór pojazdu po naprawie. W przypadku kradzieży samochodu ubezpieczony może liczyć na zorganizowanie przez towarzystwo transportu do miejsca zamieszkania lub celu podróży. W razie konieczności hospitalizacji kierowcy pojazdu, Generali organizuje kierowcę zastępczego, który przewiezie resztę pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania.

Wariant Lux obejmuje swoim zakresem wszystko to, co posiada ASS Komfort, a ponadto zapewnia sumę ubezpieczenie dla jednego zdarzenia na poziomie 20 000 zł, usługi concierge, zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów po szkodzie na maksymalnie 5 dób. Wszelkie szczegóły rozszerzenia zakresu można uzyskać w ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na stronach internetowych towarzystwa Generali.

Dodaj komentarz