You Can Drivie OC AC ASSISTANCE

[Głosów:0    Średnia:0/5]

YCD OC

Polisy OC w towarzystwie You Can Drive spełniają wszelkie wytyczne ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokument ten na każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu narzuca obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego zakup możliwy jest również w YCD. Towarzystwo skierowane jest do osób młodych, które nie skończyły jeszcze 30 lat lub prawo jazdy posiadają od niedawna. Jest to ewenement, ponieważ prawie wszyscy inni ubezpieczyciela stawki dla niedoświadczonych kierowców, maja bardzo wysokie i niekorzystne.

Polisa OC chroni właściciela pojazdu i kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowania zdarzenia na drodze. W razie spowodowania wypadku odpowiedzialność finansowa przechodzi ze sprawcy na towarzystwo, w którym zakupił OC. Ponieważ wszelkie aspekty tej polisy reguluje ustawy, od zakresu,po wypowiedzenia, również górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest dokładnie określona i wynosi:
1 000 000 € za szkody na mieniu
5 000 000 € za szkody na osobach

W towarzystwie You Can Drive nie są liczone zniżki z ostatniej polisy, ale ilość polis, w trakcie trwania których nie miało się żadnych zdarzeń. Jest się również proszonym o podanie ilości wyrządzonych szkód i na tej podstawie obliczana jest składka.

YCD AC

Autocasco jako ubezpieczenie nieobowiązkowe pozostaje do wyboru właściciela pojazdu. To on decyduje jaką polisę i o jakim zakresie chciałaby zakupić. W przeciwieństwie do OC nie ma jednego odgórnego dokumentu, który określałby wszystkie zasady na jakich oferowane jest AC. W związku z tym, każde towarzystwo samodzielnie określa zasady tego ubezpieczenia, a to z kolei oznacza, że trzeba bardzo dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, zanim się zdecyduje na zakup autocasco.

W towarzystwie You Can Drive mogą być ubezpieczane samochody, które nie są starsze niż 12 lat oraz ich wartość nie przekracza 150 000 zł. W ofercie jest do wyboru wariant Autocasco oraz Minicasco, który można również pod pewnymi warunkami zakupić nawet jeśli pojazd ma więcej niż 12 lat. Minicasco chroni pojazd jedynie w przypadku, gdy nastąpi kradzież lub szkoda całkowita. W razie częściowego uszkodzenia pojazdu, naprawą musi zająć się samodzielnie właściciel.

Autocasco z kolei chroni przez wszelkimi ryzykami i może być bardzo elastycznie dopasowane. Klient na stronach ubezpieczyciela i wyliczenia składki może dowolnie zmieniać niektóre parametry, udziały własne, dobierać wysokość NNW, a także zmieniać wariant naprawy z warsztatowego na kosztorysowy i odwrotnie. Dopasować można również wersję ubezpieczenia assistance oraz ochrony bagażu.

Jednak jak każde towarzystwo, tak i YCD posiada wyłączenia, które ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela w pewnych dokładnie określonych sytuacjach. Przykładem może być np.:
nietrzeźwość kierowcy
kierowca pojazdu nie posiadający prawa jazdy
naturalne zużycie części pojazdu
używanie pojazdu do przewożenia materiałów niebezpiecznych
kradzież pojazdu nastąpiła z powodu niedokładnego zabezpieczenia pojazdu przez właściciela
Ze wszystkimi wyłączeniami można zapoznać się na stronach internetowych towarzystwa i zamieszczonych tam ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dodaj komentarz