PZU OC AC ASS

[Głosów:4    Średnia:3.5/5]

PZU

Grupa PZU należy do największych instytucji nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo- Wschodniej. Jej tradycje sięgają 1803 roku, kiedy to powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na ziemiach polskich. W latach dwudziestych XX wieku zainicjowano rozpoczęcie działalności Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, gwarantującej pełną ochronę w prawie każdej dziedzinie życia. Później przekształcono ją w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
PZU jest więc spadkobiercą długoletniej tradycji i doświadczenia. Towarzystwo ubezpieczyło już miliony Polaków i miliony razy służyło pomocą ubezpieczonym. Do dziś uważa się go za filar ubezpieczeniowy i najbardziej wiarygodną firmę. Chociaż przez pewien czas zarzucano mu przestarzałe poglądy i pewną opieszałość w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, PZU bardzo szybko zareagowało na oskarżenia, wychodząc w stronę klientów z nowymi, atrakcyjnymi ofertami.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń zapewnia obecnie kompleksową ochronę w wielu dziedzinach życia prywatnego oraz gospodarczego i publicznego. Dodatkowo firma zarządza funduszami inwestycyjnymi, emerytalnym i programami oszczędnościowymi.

OC w PZU

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji w Polsce powinien więc zakupić polisę. Ogólne warunki ubezpieczenia regulowane są ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i wszystkie towarzystwa prowadzące działalność w naszym kraju muszą ściśle przestrzegać jej zapisów.

PZU w pełni dostosowało się do „ustawowych” zasad likwidacji szkody.

Pojazdy podlegające ochronie w PZU

Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę pojazdów:
– wolnobieżnych,
– samochodów osobowych,
– motocykli,
– motorowerów,
– ciągników i przyczep rolniczych.

Kto otrzymuje odszkodowanie z tytułu OC

Świadczenie po szkodzie wypłaca się osobom poszkodowanym w wypadku lub kolizji. Klient PZU może liczyć na pokrycie kosztów związanych ze spowodowaną przez siebie szkodą. Od kwietnia 2014 roku wprowadzono również możliwość bezpośredniej likwidacji szkody z OC. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w PZU (jeżeli będzie poszkodowana w kolizji) może poprosić o wypłatę odszkodowania w swoim towarzystwie. Jej ubezpieczyciel zajmie się wszelkimi formalnościami, a po likwidacji szkody zwróci się do towarzystwa sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Sumy ubezpieczenia w OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych maksymalne kwoty, jakie zostaną wypłacone w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez względu na ilość poszkodowanych) to:

5 mln euro przy szkodzie na osobie
1 mln euro za szkody w mieniu

Okres zawarcia umowy OC w PZU

Standardowo, umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Można również zakupić polisę na czas krótszy, jeżeli spełni się określone warunki:
– posiadany pojazd jest zarejestrowany czasowo,
– samochód zarejestrowano za granicą i nie posiada Zielonej Karty podczas pobytu w Polsce,
– ubezpiecza się pojazd wolnobieżny (nie dotyczy pojazdów rolników używanych w gospodarstwie),
– potrzebujemy polisy dla pojazdu historycznego,
– prowadzimy działalność gospodarczą, polegającą na handlu pojazdami.

Pojazdy wolnobieżne obejmuje się ubezpieczeniem na okres nie krótszy niż 3 miesiące, a pozostałe – 30 dni.

Promocje PZU oferowane w cenie polisy OC

Towarzystwo PZU dodaje do każdej polisy:
– darmową Zieloną Kartę,
– ochronę PZU Auto Pomoc z bezpłatnym holowaniem pojazdu po wypadku i możliwością skorzystania z informacji telefonicznej.

Autocasco w PZU

Towarzystwo PZU jest niepodważalnym liderem na rynku ubezpieczeń. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala na podejmowanie trafnych decyzji przy konstruowaniu oferty ubezpieczeniowej. Propozycję ubezpieczenia Autocasco tworzy się tutaj z myślą o potrzebach klientów.

Jakie pojazdy obejmuje się ochroną AC w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU może objąć ochroną pojazd:
– zarejestrowany w Polsce,
– podlegający rejestracji w Polsce,
– zarejestrowany w kraju, w którym PZU prowadzi działalność i jego prawo pozwala na takie ubezpieczenie,
– zarejestrowany w jednym z państw Unii Europejskiej (po warunkiem, że rejestracja w Polsce zostanie dokonana nie później niż w ciągu 30 dni),
– napędzany silnikiem i zasilany własnym źródłem energii.

Po indywidualnej ocenie ryzyka towarzystwo ubezpieczy pojazd:
– używany jako zastępczy,
– wykorzystywany jako taxi,
– używany do przewożenia przesyłek kurierskich,
– wynajmowany do prowadzenia działalności lub wykorzystywany przy prowadzeniu działalności z ochroną osób i mienia.

Kiedy działa autocasco

Pojazd podlega ubezpieczeniu od szkód powstałych w związku z:
– kradzieżą,
– uszkodzeniu z własnej winy,
– zniszczeniu przez nieznanego sprawcę,
– zderzeniu ze zwierzęciem, osobą lub przedmiotem,
– wystąpieniem żywiołów (np. powódź, pożar).

Gdzie działa ochrona AC

Zakres terytorialny obejmuje Polskę, Europę, Algierię, Maroko, Izrael i Tunezję.

Wyłączenie od odpowiedzialności dotyczy kradzieży pojazdu w Rosji, Ukrainie, Mołdawii i Białorusi.

Sposób likwidacji szkody w PZU

Klient decyduje o sposobie likwidacji szkody w dniu zawierania umowy. Ma do wyboru wariant serwisowy lub optymalny.

Wariant serwisowy

Likwidacja szkody następuje przy zastosowaniu części oryginalnych, których użycie jest rekomendowane przez producenta. Szkoda likwidowana jest w warsztacie i rozlicza się ją bezgotówkowo (warsztat otrzymuje wypłatę bezpośrednio od PZU).
Suma ubezpieczenia, czyli wartość pojazdu jest wyliczana na podstawie katalogu Eurotax i systemu Audatex.

Wariant Optymalny

Odszkodowanie wylicza się z uwzględnieniem cen części:
oryginalnych i potrąceniem amortyzacji części, której wysokość uzależnia się od wieku pojazdu:
– do 3 lat – 30%,
– od 3 do 5 lat – 45%,
– od 5 do 8 lat – 55%,
– powyżej 8 lat – 60%.
zamiennych wyprodukowanych według zaleceń i specyfikacji producenta marki,
zamiennych o porównywalnej jakości z poświadczeniem producenta, że ich jakość nie odbiega od tej, która jest wyznacznikiem części stosowanych przez producenta marki.

Suma ubezpieczenia

Wartość pojazdu i równocześnie górna granica odpowiedzialności producenta ustalana jest w zgodzie z notowaniem rynku, po uwzględnieniu każdego parametru auta.

Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o wypłacone odszkodowanie (czyli jest ona redukcyjna), chyba że w umowie zostanie ustalone inaczej.

One thought on “PZU OC AC ASS

Dodaj komentarz