Umowa kupna sprzedaży samochodu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży należy do najpowszechniejszych czynności prawnych. Chociaż najczęściej postrzegamy ją jako pisemny dokument, w rzeczywistości mało osób wie o tym, że Kodeks Cywilny nie reguluje wcale jej formy. W takim wypadku można opierać się więc nawet na jej postaci ustnej. Oczywiście taki sposób zawierania umowy nie może wchodzić „w grę” w przypadku zakupu lub sprzedaży samochodu. Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy sporządzić właściwy dokument i dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy, które zostały na nim zamieszczone.

Co to jest umowa kupna-sprzedaży

Prawa i obowiązki związane z umową kupna-sprzedaży nabywamy praktycznie każdego dnia. Wystarczy bowiem zwykły zakup w sklepie, potwierdzony paragonem. W tym przypadku otrzymujemy nie tylko poręczenie transakcji, ale równocześnie – stajemy się jedną ze stron umowy kupna-sprzedaży i podlegamy ściśle sprecyzowanym przepisom prawa.

Takich samych zasad należy przestrzegać podczas sprzedaży lub zakupu samochodu. Nasza umowa (tym razem sporządzona na piśmie) oznacza bowiem przeniesienie prawa własności na kupującego. Nabywca zobowiązuje się zapłacić za pojazd i odebrać go w wyznaczonym terminie, zbywca natomiast – zrzec się wszelkich praw do samochodu i wydać go zgodnie z ustaleniami obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży powinna zostać przygotowana po jednym egzemplarzu dla kupującego i sprzedającego.

Jakie dane należy zamieścić w umowie kupna-sprzedaży

Na umowie kupna-sprzedaży samochodu nie może zabraknąć:
– informacji o zbywcy i nabywcy pojazdu: imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego,
– opisu sprzedawanego/kupowanego samochodu: kolor, model, marka, rok produkcji, pojemność silnika, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny i numer silnika, aktualny przebieg,
– ceny przedmiotu transakcji,
– miejsca i daty umowy,
– podpisów sprzedającego i kupującego.
Warto także wyszczególnić na umowie dodatkowe elementy wyposażenia, które nie zalicza się do standardowych.

Przed zakupem pojazdu poleca się dokonanie oględzin i sprawdzenie nie tylko jego stanu technicznego, ale także zgodności numeru VIN wybitego na elementach samochodu, z zapisem w dokumentacji.

Sprzedaż pojazdu a rękojmia

Za wady ukryte pojazdu odpowiada sprzedający. Prawo to wynika z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego i zapisu o rękojmi. Taka adnotacja nie musi być umieszczona w umowie kupna-sprzedaży, gdyż jednoznacznie wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego.
Rękojmia działa przez rok od dnia zakupu samochodu, a nabywca może się na nią powołać w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady ukrytej.

Obowiązki zbywcy i nabywcy samochodu

Zarówno na sprzedającym pojazd, jak i na kupującym spoczywają obowiązki związane z zawartą transakcją.

Sprzedający powinien:
– zgłosić sprzedaż do Wydziału Komunikacji,
– poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu – w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia transakcji.

Po zawarciu umowy ma także obowiązek przekazania kupującemu:
– dowodu rejestracyjnego,
– karty pojazdu,
– aktualnej polisy OC, wraz z dowodem zapłaty składki,
– gdy samochód sprowadzono z zagranicy: dowodu opłaty celnej, recyklingowej i akcyzy.

Kupujący pojazd dokonuje zgłoszenia w Wydziale Komunikacji (ma na to 30 dni od daty zakupu) i Urzędzie Skarbowym.

W dniu stania się prawnym właścicielem samochodu ma także obowiązek zakupu polisy OC (jeśli nie otrzymał jej od zbywcy). Jeżeli nowy właściciel pojazdu dysponuje aktualną umową OC od poprzedniego właściciela, może sam zdecydować czy będzie ją kontynuował do końca okresu jej obowiązywania, czy też zakupi polisę w innym towarzystwie. Zerwanie obecnej umowy powinno być udokumentowane na piśmie. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie trwania ochrony. Warto pamiętać, że kontynuacja OC zbywcy może oznaczać konieczność dopłaty do składki (towarzystwo ubezpieczeniowe oceni ryzyko z uwzględnieniem nowego właściciela za czas korzystania z ochrony).

Uwaga: Po zakończeniu umowy OC polisy otrzymane od poprzedniego właściciela pojazdu nie wznawiają się automatycznie na kolejny rok.

Dodaj komentarz